top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Thánh Hóa


“Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:14).

Câu hỏi suy ngẫm: “Nên thánh” (hay thánh hóa) có nghĩa là gì? Bằng cách nào đời sống ô uế của một tội nhân được nên thánh trước mặt Chúa? Cơ Đốc nhân cần làm gì để đời sống được nên thánh?

“Nên thánh” là mệnh lệnh thật sự vô cùng quan trọng được ghi trong Tân Ước. Vì nếu một người không có đời sống thánh khiết, lánh xa tội lỗi thì không thể đến gần Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Con người thường tự nỗ lực bản thân để đem lại cho mình sự thánh khiết với mong muốn làm vui lòng Chúa, nhưng sự thánh khiết mà con người tưởng đạt được đó thật chỉ như chiếc áo bẩn trước mặt Ngài mà thôi (Ê-sai 64:6). Vậy thì bằng cách nào chúng ta đạt được “sự nên thánh”? Từ “nên thánh” nghĩa là “biệt riêng ra.” Nghĩa của từ này muốn nói đến những vấn đề liên quan đến địa vị và mối liên hệ của một người đối với Đức Chúa Trời. Về địa vị, chúng ta được Kinh Thánh cho biết rằng chính Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta được nên thánh thông qua máu quý giá cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu Christ (Lê-vi Ký 20:8, Cô-lô-se 1:22). Về mối liên hệ, Chúa muốn những người thuộc về Chúa phải có đời sống đổi mới và theo đuổi sự thánh khiết mỗi ngày trong mọi lãnh vực của đời sống (Hê-bơ-rơ 12:14).

Đây thật sự là thách thức lớn cho mỗi Cơ Đốc nhân nói chung và giới trẻ ngày nay nói riêng. Trong xu hướng hiện đại hóa của xã hội, con người cũng muốn “hiện đại hóa” trong tư tưởng và quan niệm sống của chính mình, cụ thể là việc gìn giữ đời sống thánh khiết không còn là tiêu chí hàng đầu mà mỗi người cần đạt được trong đời sống. Thanh, thiếu niên sẵn sàng từ bỏ nếp sống thanh sạch, để chạy theo nếp sống buông thả, phóng túng, tình dục luông tuồng. Phim ảnh, sách báo chứa đựng những tư tưởng không lành mạnh chẳng còn là điều gì quá xa lạ với xã hội ngày nay. Trong các cuộc giao tiếp thì thường thiếu thốn những lời lẽ nghiêm túc, thay vào đó là sự suồng sả, pha không ít những câu nói tiếu lâm thô bỉ, tục tỉu gây cười… Dường như chủ đề sự thánh khiết đã bị không ít người làm ngơ để được tự do chạy theo đời sống phóng túng, ô uế. Nhiều người đã quên rằng dù ở bất cứ thời đại nào thì mệnh lệnh “Hãy nên thánh” luôn là điều mà mỗi người phải đeo đuổi và thực hiện cách nghiêm túc, “vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.”

Ngày trước ông Gióp đã lập giao ước với mắt của chính mình không nhìn những điều khiến ông đánh mất đời sống thánh khiết (Gióp 31:1), ngày nay bạn có dám quyết định lập giao ước với chính mình rằng sẽ giữ gìn đời sống thánh khiết như điều Chúa muốn không?

Kính lạy Đức Chúa Trời Thánh Khiết! Xin giúp con mỗi ngày cẩn trọng thực hiện mệnh lệnh của Chúa đã ban “Hãy nên thánh” trong mọi lãnh vực đời sống con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

279 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page