top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Trách Nhiệm Gây Dựng Nhau


“Và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời”(câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đã kêu gọi tín hữu từ bỏ điều gì và yêu mến điều gì? Ông đã dùng hình ảnh nào để ví sánh về Hội Thánh và những tín hữu? Qua đó, bạn thấy trách nhiệm nào trong việc gây dựng đời sống thuộc linh của Hội Thánh?

Sứ đồ Phi-e-rơ kêu gọi các tín hữu từ bỏ những điều độc ác, xảo trá, đạo đức giả, lòng ghen tị cùng sự nói hành trong nếp sống hằng ngày của họ. Thay vào đó là hãy ham thích Lời của Đức Chúa Trời, như em bé sơ sinh khát sữa vậy. Bởi vì chỉ có Lời Chúa mới có năng quyền ban sự sống và nuôi dưỡng sự sống trong nếp sống đạo của Cơ Đốc nhân mỗi ngày.

Sứ đồ Phi-e-rơ rất quan tâm đến nếp sống đạo thanh sạch của các tín hữu, ông hướng họ lên một tầm nhìn cao hơn khi bảo rằng họ là những viên đá sống của “ngôi nhà thiêng liêng.” Và nhờ Chúa Giê-xu mà họ được trở nên những thầy tế lễ thánh dâng sinh tế thiêng liêng lên cho Đức Chúa Trời. Một viên đá tự nó có rất ít công dụng, nhưng khi được gắn kết với những viên đá khác, chúng sẽ trở thành một phần quan trọng của ngôi nhà lớn. Cho nên viên đá “sống” có giá trị khi trở thành một phần của toàn thể. Sứ đồ Phi-e-rơ giúp các tín hữu nhìn thấy ân sủng dư đầy mà Đức Chúa Trời ban tặng cho họ, đồng thời cũng cho họ nhận thức được trách nhiệm của chính mình trong ngôi nhà thiêng liêng mà Chúa Giê-xu chính là Đá góc nhà được Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng.

Để có thể góp phần gây dựng đời sống thuộc linh trong Hội Thánh, mỗi chúng ta cần phải ham thích học Lời Chúa, trau dồi nếp sống đạo và luôn ý thức mình là một viên đá sống trong ngôi nhà thiêng liêng, có nghĩa tôi là một chi thể của Hội Thánh mà Chúa Giê-xu là Đầu. Chúa không kêu gọi chúng ta trở thành những Cơ Đốc nhân đơn độc giữa thế gian. Chúa muốn chúng ta là những viên đá sống kết nối với Tảng Đá Sống là Chúa Giê-xu, để trở nên ích lợi cho Nhà Chúa. Chúng ta cần nhìn thấy được đặc ân và trách nhiệm Chúa đặt để mình trong ngôi nhà thiêng liêng nói chung, hay từng Hội Thánh mà chúng ta thuộc về nói riêng, để thấy trách nhiệm phải gây dựng đời sống thuộc linh cho nhau. Chúng ta cần nhìn thấy mình là một phần của toàn thể để đừng vì lý do “coi dường như chính đáng” nào đó mà tự mình tách ra khỏi khối công trình chung. Nên nhớ, ma quỷ rất thích những “viên đá” lẻ loi.

Bạn có ý thức được đặc ân và trách nhiệm của mình trong Hội Thánh không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn gắn kết với Tảng Đá Sống là Chúa Giê-xu để con luôn ham thích Lời Chúa, trau dồi nếp sống đạo, và gây dựng đời sống thuộc linh cho nhau trong Hội Thánh để ai nấy sống kết quả cho Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page