top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Động Cơ Phục Vụ Hội Thánh


“Nhưng điều Ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh Ê-phê-sô đang ở trong tình trạng như thế nào? Chúa trách họ điều gì và họ cần phải làm gì? Khi nào thì những công việc phục vụ trong Hội Thánh mới có giá trị và hiệu quả? Bạn cần ưu tiên gây dựng điều gì?

Sứ đồ Giăng được Chúa kêu gọi viết thư gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô lúc Hội Thánh đang trong tình trạng “phục vụ mà thiếu tình yêu.” Ông nêu lên một số đặc điểm của Hội Thánh được Chúa biết đến như: (1) Làm việc khó nhọc; (2) có lòng nhịn nhục; (3) không dung chịu tội lỗi; (4) thử nghiệm và lột mặt nạ các sứ đồ giả là những người nói dối; (5) nhẫn nại và chịu khó vì Danh Chúa mà không mệt mỏi (câu 2-3). Tuy nhiên, Chúa nói tất cả đều trở nên vô ích nếu những việc làm của mình không xuất phát từ tình yêu như thuở ban đầu.

Sứ đồ Phao-lô từng khen Hội Thánh Ê-phê-sô về tình yêu đối với Đức Chúa Trời và đối với tha nhân (Ê-phê-sô 1:15), nhưng có lẽ nhiều người trong số những người hình thành Hội Thánh đã qua đời, và thế hệ kế tiếp đã đánh mất lòng nhiệt thành yêu mến Chúa. Thật đáng buồn cho Hội Thánh Ê-phê-sô, họ bị Chúa trách vì đã đánh mất lòng kính mến ban đầu (câu 4). Chúa biết họ đã làm rất tốt nhiều công việc trong Hội Thánh nhưng Chúa trách họ thiếu tình yêu thương. Họ trở thành một Hội Thánh bận rộn với nhiều hoạt động nhưng lại vì những động cơ sai lầm. Các thành viên làm nhiều việc nhưng chỉ vì lợi ích cá nhân hoặc vì trách nhiệm chứ không vì tình yêu dành cho Chúa và người khác. Chính vì vậy mà Chúa mới khuyên Hội Thánh Ê-phê-sô cũng như các Hội Thánh ngày nay nên “nhớ lại đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình” để không bị Chúa “cất chân đèn” tức là Hội Thánh không còn hiệu quả gì, không chiếu sáng cho cộng đồng chung quanh nữa (câu 5).

Đây cũng là tình trạng của nhiều Hội Thánh ngày nay. Nhiều con cái Chúa quá bận rộn phục vụ trong Hội Thánh nhưng không xuất phát từ lòng yêu mến Chúa thật sự mà chỉ vì trách nhiệm, vì danh tiếng hay vì một mục đích sai trật nào khác, cho nên họ rất dễ rơi vào tâm trạng nặng nề, than phiền, oán trách, và thậm chí cay đắng, không thấy phước hạnh. Nhiệt thành làm công việc Chúa mà không xuất phát từ lòng yêu kính Chúa thì trở nên vô ích như Sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh trong I Cô-rinh-tô 13. Hội Thánh cần công việc nhưng công việc không xuất phát từ động cơ là tình yêu thì những công việc đó không thể gây dựng đời sống thuộc linh trong Hội Thánh được. Hãy gây dựng tình yêu Chúa, tình yêu anh chị em trước để chính tình yêu đó thúc đẩy chúng ta phục vụ thì việc gây dựng Hội Thánh mới có kết quả.

Bạn đang phục vụ Hội Thánh với động cơ nào?

Lạy Chúa, xin giúp con và Hội Thánh con hết lòng phục vụ Chúa vì tình yêu dành cho Ngài chứ không vì một động cơ sai trật nào khác.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page