top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Khích Lệ Nhau Thờ Phượng Chúa


“Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau…” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu mà con dân Chúa được dạn dĩ vào Nơi Chí Thánh? Ai là Thầy Tế Lễ Vĩ Đại? Trước giả khuyên Cơ Đốc nhân nên làm gì và không nên làm gì? Bạn làm gì để khích lệ người khác trung tín thờ phượng Chúa?

Câu 19-20 cho biết nhờ máu quý báu của Chúa Giê-xu đã đổ ra để “mở một con đường mới và sống” hầu cho chúng ta được dạn dĩ vào Nơi Chí Thánh. Chúng ta được trực tiếp tương giao với Chúa mà không cần thông qua một người nào khác vì chính Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Vĩ Đại của chúng ta. Ngài được lập lên để “cai trị nhà Đức Chúa Trời” (câu 21). Qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu mà ngày nay con người có thể mạnh dạn đến gần Chúa, không qua một nghi lễ hay một con người nào. Đó là một đặc ân lớn mà Chúa dành cho chúng ta. Vì thế, mỗi con dân Chúa “hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước tinh khiết mà đến gần Chúa” (câu 22).

Đức Chúa Trời thành tín, vì thế con dân Chúa nên vững lòng về niềm hy vọng nơi Chúa Giê-xu trong khi đợi Ngài trở lại. Khi chúng ta còn sống trên đất này, Chúa đặt chúng ta trong một cộng đồng đức tin là Hội Thánh để cùng gây dựng đời sống thuộc linh và khích lệ nhau trên hành trình theo Chúa, cũng như khích lệ nhau về lòng yêu thương cùng các việc lành (câu 24). Quan trọng hơn hết là chúng ta không được bỏ qua sự thờ phượng Chúa chung với anh chị em cùng đức tin. Mỗi người chúng ta như những viên than hồng, không thể đứng một mình mà “giữ lửa” được. Chúng ta cần có nhau, cần có Hội Thánh của Ngài là nơi chúng ta nhóm họp lại thờ phượng Chúa, học hỏi Lời Chúa và tương giao với nhau trong Chúa. Qua sự nhóm lại, con dân Chúa được thêm sức mạnh, được nuôi dưỡng niềm vui mừng trong Chúa, và đời sống thuộc linh được gây dựng.

Chúng ta đang sống giữa xã hội đầy tội lỗi với nhiều cám dỗ lôi kéo, dễ lắm chúng ta sẽ “bỏ qua sự nhóm lại” nếu không xem nhóm họp thờ phượng Chúa là việc ưu tiên. Do đó, chúng ta cần khích lệ, khuyên bảo nhau để ai nấy giữ sự trung tín thờ phượng Chúa, “và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (câu 25b). Thời điểm Chúa trở lại là thình lình, không ai biết trước được (II Phi-e-rơ 3:10), nên chúng ta phải giữ mình, trung tín nhóm lại như một đầy tớ sẵn sàng chờ đón chủ trở về. Con dân Chúa trong Hội Thánh cần khích lệ lẫn nhau trong sự thờ phượng Chúa để ai nấy luôn sống trong tinh thần sẵn sàng tiếp đón Chúa tái lâm.

Bạn có quan tâm khích lệ anh chị em mình nhóm lại thờ phượng Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn trung tín thờ phượng Chúa và cũng biết khích lệ người khác trung tín giữ sự nhóm lại thờ phượng Ngài, để ai nấy được gây dựng đời sống thuộc linh mạnh mẽ.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

263 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page