top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nương Cậy Nơi Chúa


“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói thế nào về sự khôn ngoan của ông? Các lời khuyên của các bạn ảnh hưởng thế nào với ông? Bạn học được điều gì qua lý lẽ của ông Gióp?

Ông Gióp biện hộ cho mình sau khi nghe lời chỉ trích của ông Sô-pha và các bạn. Ông nêu vấn đề là sự khôn ngoan của con người không thể giải thích trọn vẹn ý muốn và việc làm của Chúa.

Ông Sô-pha ví ông Gióp ngu dại như lừa (11:12), nên ông Gióp chế giễu rằng các anh khôn ngoan đến nỗi “Khi các anh qua đời, sự khôn ngoan chắc sẽ chết theo các anh” (câu 2 BTTHĐ).

Ông xác định ông “cũng có sự thông sáng” chẳng thua kém các bạn; nhưng những lời khuyên chung chung khi các bạn nói về sự công bình của Chúa thì ai cũng biết (câu 3). Các bạn của ông Gióp bày tỏ về Chúa với kiến thức sơ đẳng, và điều đó không giúp gì cho ông Gióp trong hoàn cảnh đau thương của ông. Ông Gióp đưa những hình ảnh cụ thể minh họa cho quan điểm của mình. Ông đã có trải nghiệm về sự Chúa đáp lời cầu nguyện, nhưng hiện tại ông chưa được Chúa trả lời và giải cứu. Ông nói các bạn hãy suy nghĩ về hai trường hợp.

+ Thứ nhất, có người sống công bình, trọn vẹn nhưng bị chê cười, và gặp tai họa.

+ Thứ hai, có người sống gian ác như kẻ cướp, kẻ chọc giận Đức Chúa Trời, thì được bình an, tài sản dư dật (câu 4-6).

Như vậy, các lời của ông Ê-li-pha (4:21) và ông Binh-đát (8:22) nói về sự tàn lụi, hổ thẹn của người ác có đúng không? Tại sao người chọc giận Chúa lại thịnh vượng, còn người làm theo sự công bình Chúa dạy như tôi lại phải chịu đắng cay, sỉ nhục?

Khi học sách Gióp, chúng ta biết Chúa cho phép Sa-tan thử lòng trung thành của ông Gióp đối với Chúa. Chúa luôn yêu ông, Ngài có chương trình cho cuộc đời ông và ban phước cho ông bội phần sau đó. Con người chỉ thấy một phần nhỏ của vấn đề, chứng kiến sự kiện trong một thời gian giới hạn nên không thể thấy hết công việc của Chúa. Con người không thể dùng sự khôn ngoan để hiểu ý muốn của Ngài. Chúa phán: “Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:9). Các bạn của ông Gióp đã sai khi dùng sự khôn ngoan của mình để xét đoán đường lối của Chúa. Chúa dạy con dân Chúa: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6).

Bạn có đặt niềm tin trọn vẹn và tìm cầu sự khôn ngoan từ Chúa trong mọi hoàn cảnh chưa?

Cảm tạ Chúa luôn ở cùng và dạy dỗ con; xin cho con luôn tin cậy và vâng theo sự hướng dẫn của Chúa mỗi ngày.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page