top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sống Gương Mẫu


“Nhưng các quan tổng trấn đã đến nhậm trước tôi, bắt dân chúng cấp dưỡng, lấy cho mình lương thực, và rượu, trừ ra bốn mươi siếc-lơ bạc; đến đỗi các đầy tớ họ cũng lấn lướt trên dân chúng nữa. Nhưng tôi không có làm như vậy; vì cớ kính sợ Đức Chúa Trời” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Nếp sống và tấm lòng đối với dân Chúa của ông Nê-hê-mi có gì khác với các quan tổng trấn trước kia? Lý do nào khiến ông Nê-hê-mi quyết định sống khác với họ? So với tâm tình của ông Nê-hê-mi, bạn nhìn thế nào về nếp sống của mình?

Đứng trước thực trạng người nghèo bị bóc lột, ông Nê-hê-mi không chỉ đã lên tiếng bênh vực họ, mà còn tích cực đứng ra giải quyết sự bất công, sai trật đang lan tràn trong dân Chúa (câu 6-13). Ông Nê-hê-mi cũng làm chứng rằng, bởi lòng kính sợ Chúa mà ông quyết định sống ngay thẳng, liêm chính khi đảm nhận chức vụ tổng trấn (câu 14-15). Ông không hề nhận bổng lộc như các quan tổng trấn trước đây, và cũng chẳng bắt dân phải cấp dưỡng riêng cho mình, vì ông thấu hiểu nỗi cực khổ của dân Chúa đang phải đổ ra cho việc tái thiết vách thành (câu 18).

Chúng ta thấy mặc dù ông Nê-hê-mi có đủ thẩm quyền và cơ hội để có thể bắt dân chúng phục vụ cho quyền lợi hợp pháp của mình, nhưng ông đã từ chối thẩm quyền và cơ hội ấy. Ông quyết định chọn nếp sống liêm chính, chia sẻ nỗi khổ với dân chúng bằng cách không bóc lột họ, cũng như từ chối những bổng lộc chính đáng. Ông hy sinh lợi ích riêng để giảm bớt gánh nặng thuế má cho dân chúng trong giai đoạn tái thiết vách thành. Nói lên những điều này không phải ông Nê-hê-mi muốn khoe khoang, nhưng ông muốn gửi gắm tới giới quyền thế một tấm gương và lời nhắn nhủ rằng, kính sợ Chúa là lý do duy nhất khiến ông sống cách chính trực dù trước ông hay quanh ông vẫn có nhiều người chọn cách sống đi ngược với Lời Chúa dạy. Có thể nói, chính bởi ông Nê-hê-mi sống gương mẫu giữa vòng dân chúng nên lời nói của ông vô cùng có sức thuyết phục với mọi người.

Trong thực tế, đôi khi chúng ta im lặng trước những sai trái, bất công vì chính chúng ta có nếp sống không mẫu mực trong một lãnh vực nào đó. Chúng ta sợ nếu mình đứng ra bênh vực chân lý thì sẽ bị người này hay người khác phanh phui những điều ẩn khuất trong đời sống riêng của mình. Chúng ta cần nhớ, sở dĩ ông Nê-hê-mi dám đứng ra bênh vực những người nghèo là vì ông sống liêm chính và gương mẫu trước mọi người. Và cũng bởi nếp sống liêm khiết ấy của ông Nê-hê-mi mà giới quyền thế đã lắng nghe ông và làm theo những lời ông khuyên bảo và kêu gọi họ.

Lời Chúa thách thức bạn sống gương mẫu trong lãnh vực nào mà bấy lâu nay bạn vẫn chưa làm được?

Lạy Chúa, xin cho con từ bỏ nếp sống chỉ biết quan tâm đến lợi ích của mình; xin cho con sống gương mẫu và chánh trực y như Lời Chúa dạy, hầu con được Chúa dùng giúp ích cho nhiều người.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page