top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Tấn Công Nhanh Và Mạnh


“Hãy sửa soạn chiến trận nghịch cùng nó! Hãy đứng lên! Hãm đánh vào lúc đứng trưa! Khốn thay! Ngày đã xế, bóng chiều đã dài! Hãy dậy, sấn lên trong lúc ban đêm, hủy diệt cung điện nó!” (câu 4-5).

Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh “gái đẹp đẽ yểu điệu của Si-ôn” chỉ về đối tượng nào?

Sự tấn công của kẻ thù được trước giả dùng hình ảnh nào để mô tả? Kẻ thù tấn công vào buổi trưa và đêm tối nói lên điều gì? Sống như thế nào thì kẻ thù sẽ có cơ hội tấn công?

Hình ảnh “gái đẹp đẽ yểu điệu của Si-ôn” thường chỉ về Giê-ru-sa-lem, là đô thành của sự vui mừng vì có Đức Chúa Trời hiện diện. Thế nhưng nay phải đối diện với lời tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt tất cả. Ngọn roi Chúa dùng để đánh phạt dân Ngài là dân phương Bắc. Họ được ví sánh như “một tai nạn, và sự tàn hại rất lớn” (câu 2), quan tướng và binh sĩ thì được mô tả như “người chăn cùng bầy chiên mình” (câu 3) sẽ bao vây Giê-ru-sa-lem. Hình ảnh bầy chiên được người chăn dẫn đến những đồng cỏ để ăn cỏ cũng chính là hình ảnh mô tả sự hủy diệt mà dân Chúa sắp phải gánh chịu khi đội quân từ phương Bắc tràn xuống tấn công. Kẻ thù thì chuẩn bị chu đáo và trong tư thế sẵn sàng xâm chiếm bất cứ lúc nào, còn dân Chúa thì tán loạn bỏ chạy và không biết hướng nào để phòng thủ. Buổi trưa và ban đêm là hai thời điểm mà bên phòng thủ rất lơ là. Bởi vì thường những cuộc tấn công được tổ chức vào hừng sáng, sau một đêm nghỉ ngơi để lấy sức. Một điều khác cho thấy sự quyết tâm, nôn nóng của kẻ thù mong muốn nhanh chóng chiếm đoạt thành, cho nên họ không hề ái ngại ban đêm tối trời, hay quân lính mỏi mệt.

Chẳng phải Đức Giê-hô-va đã từng nói rằng ai đụng đến dân Ngài tức là đụng đến con ngươi của mắt Ngài (Xa-cha-ri 2:8), nhưng nay sao dân Chúa lại phải đối diện với sự thất bại này? Phải chăng Chúa đã quên Lời Ngài hứa? Đức Chúa Trời luôn thành tín, Ngài sẽ tỉnh thức để làm trọn những điều ấy (1:12). Sự tấn công của kẻ thù ngày hôm nay chính là hậu quả mà dân Chúa đã tạo nên. Nếu như tuyển dân mềm mại chịu ăn năn để được Ngài tha thứ và phục hồi, thì chắc chắn họ không phải đón nhận sự ô nhục này. Khi xưa kẻ thù dùng phương cách tấn công tuyển dân nhanh, mạnh, và bất ngờ, thì ngày nay kẻ thù tâm linh chúng ta cũng với phương cách ấy mà tấn công vào tấm lòng chúng ta. Nếu chúng ta cho kẻ thù cơ hội bằng cách nuôi dưỡng tội lỗi trong tâm trí, tấm lòng thì đến một ngày nào đó không xa, ma quỷ sẽ tấn công chiếm đoạt chúng ta vào thời khắc mà chúng ta không bao giờ ngờ đến.

Bạn có đang cho kẻ thù tâm linh cơ hội để chiếm hữu bạn không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con luôn dứt khoát với tội lỗi, luôn tỉnh thức, dè giữ để con không thất bại trước bất kỳ sự tấn công nào của kẻ thù.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page