top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Cắt Bì Đôi Tai


“Ta sẽ nói và làm chứng cho ai, đặng họ nghe ta? Này, tai họ chưa cắt bì, họ không nghe được” (câu 10a).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi mô tả tội ác của dân Chúa bằng hình ảnh nào? Họ có thái độ như thế nào trước những lời cảnh báo? Tai chưa cắt bì có nghĩa gì? Khi nào thì tai bạn chưa được cắt bì?

Hình ảnh “suối nước văng ra” được Tiên tri Giê-rê-mi dùng để mô tả tình trạng phạm tội của người Ít-ra-ên. Tình trạng này không còn ở trong phạm vi hẹp của cá nhân hay gia đình, nhưng rộng khắp toàn dân từ nam đến nữ, từ già đến trẻ, từ dân chúng đến lãnh đạo tôn giáo. Vì thế, Đức Chúa Trời tuyên bố Ngài sẽ đổ cơn thịnh nộ của Ngài trên họ, không miễn trừ một ai. Chính Ngài sẽ chỉ dẫn cho quân thù tấn công họ từ ngoài vào trong, tận diệt như thể người mót nho quay lại hái sạch trái sót trên cành (câu 6, 9). Tưởng rằng khi nghe lời cảnh báo như thế họ sẽ xấu hổ về những điều sai trái mình đã phạm và run sợ, ăn năn tội lỗi với Chúa. Nhưng không, Kinh Thánh cho biết “…họ chẳng lấy làm đẹp lòng chút nào” (câu 10), “…Họ chẳng xấu hổ chút nào, cũng chẳng thẹn đỏ mặt nữa” (câu 15). Họ đã chai lì với tội lỗi cũng như khinh lờn sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Bởi vì “…tai họ chưa cắt bì, họ không nghe được” (câu 10).

Cắt bì là một nghi lễ chỉ về giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ Áp-ra-ham, với ý nghĩa loại bỏ đời sống ô uế, xác thịt để có thể tương giao với Đức Chúa Trời. Hình ảnh “tai chưa cắt bì” chỉ về tình trạng dân Chúa cứng lòng, trái nghịch, muốn đi theo và nghe theo sự hướng dẫn của những điều ô uế, xác thịt, hơn là nghe theo những lời khuyên dạy từ Đức Chúa Trời. Vì thế, sửa phạt là phương cách duy nhất giúp dân Chúa nhận thấy được thực trạng để quay trở về hiện trạng ban đầu trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời.

Tình trạng dân Chúa ngày xưa bịt tai không nghe lời quở trách cũng chính là xu hướng chung của nhân loại trong thời kỳ cuối cùng, “bịt tai không nghe lẽ thật.” Vì thế, Phúc Âm được rao ra nhưng ít người muốn nghe cũng như muốn tiếp nhận tin mừng đó. Vì “tai chưa cắt bì” nên họ không nghe thấy được sự cảnh báo về hình phạt kinh khiếp trong ngày cuối cùng, và cũng chẳng nghe biết những lời rao báo về thực trạng đời sống tội lỗi của bản thân. Và ngay cả chúng ta, nếu tai vẫn chưa chịu “cắt bì” thì dù có làm tín hữu Tin Lành thì cũng vẫn còn sống trong tội lỗi, dù có đi nhà thờ cũng không thể nghe được tiếng Chúa phán. Chỉ khi nào chúng ta để Chúa thanh tẩy và chiếm hữu đôi tai thuộc linh của mình thì mới có thể nghe và sống theo Lời Chúa dạy.

Tai bạn có đang nghe được những điều Chúa muốn nói với bạn không?

Lạy Chúa, xin thanh tẩy sự ô uế trong đôi tai của con để con luôn nghe những điều Ngài truyền dạy và làm theo cách trung tín.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page