top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Lừa Dối Thuộc Linh


“…từ kẻ tiên tri cho đến thầy tế lễ, đều làm sự giả dối. Họ rịt vít thương cho dân Ta cách sơ sài mà rằng: Bình an! Bình an! mà không bình an chi hết” (câu 13b-14).

Câu hỏi suy ngẫm: Thực trạng của dân Chúa là gì? Họ đã bị ai lừa dối về thực trạng của mình? “Bình an” mà các tiên tri và thầy tế lễ rao ra trong dân Chúa là gì? Bạn cần làm gì để không bị lừa dối thuộc linh?

Trái với sự nỗ lực của Tiên tri Giê-rê-mi trong việc rao báo thực trạng của người. Ít-ra-ên là “bịnh hoạn và thương tích” (câu 7), những tiên tri cùng các thầy tế lễ tham lợi riêng đã rao ra trong dân Chúa một sự bình an giả tạo. Đúng ra họ phải nói rõ cho dân Chúa biết thực trạng tội lỗi, cùng với hình phạt mà dân Chúa sẽ phải đón nhận từ Đức Chúa Trời nếu không ăn năn.

Song họ lại lừa dối dân Chúa, khiến dân Chúa ảo tưởng rằng sự bình an hiện tại họ đang hưởng rất lâu dài, sẽ chẳng có chiến tranh hay dịch lệ gì xảy ra, hay nói cách khác, Đức Chúa Trời sẽ chẳng đoán phạt bởi họ bị lừa dối rằng mối liên hệ giữa họ với Ngài vẫn tốt. Từ sự lừa dối đó, dân Chúa bình thản tiếp tục cuộc sống tội lỗi và quyết không chịu lắng nghe bất cứ sự thật nào khác. Hơn nữa, sự giả dối mà họ được nghe là điều tai họ ưa thích. Thay vì chọn lìa xa sự ô uế và tội lỗi để được tương giao với Chúa, thì họ quyết định lựa chọn nghe theo lời giả dối từ các tiên tri và thầy tế lễ rằng họ đã được chữa lành thuộc linh, nay không còn bệnh hoạn hay thương tích gì, tất cả đều bình an, nhưng thật ra họ chẳng có sự bình an chi hết (câu 7, 14).

“Cho nên họ sẽ vấp ngã với những người vấp ngã. Khi Ta thăm phạt, chúng nó sẽ bị lật đổ, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 15b).

Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng, vàng thau lẫn lộn. Nhiều tà giáo đang nỗ lực truyền bá những giáo lý sai lạc, rao sự bình an giả dối bằng những lý luận rất bùi tai “coi dường như chánh đáng” (Châm Ngôn 14:12). Những sự lừa dối thuộc linh này đang nhan nhản trên nhiều trang mạng xã hội. Những ai chọn nghe theo điều mình ưa thích, bỏ ngoài tai Lời Chúa dạy, không nghe được những lời cáo trách của Chúa Thánh Linh vì tai chưa chịu cắt bì, không sớm thì muộn, sự bình an giả tạo ấy sẽ biến mất, thay vào đó là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Để không bị lừa dối thuộc linh, chúng ta cần chuyên tâm học Lời Chúa cách trung tín mỗi ngày. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng để hiểu rõ chân lý hầu dễ dàng nhận ra những giáo lý sai lạc, lừa dối.

Bạn có từng bị những tà giáo lừa dối chưa? Bạn phản ứng thế nào?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con trung tín học hỏi Lời Chúa mỗi ngày để con không sa vào sự lừa dối thuộc linh của những giáo lý sai lạc và những tà giáo vây quanh con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page