top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hiểu Biết Về Đức Chúa Trời


“Từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (II Ti-mô-thê 3:15).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp khuyên các bạn học hỏi gì từ thiên nhiên? Con người sẽ nhận được gì khi quan sát, học hỏi về sự tạo dựng của Chúa? Làm thế nào để bạn hiểu biết về Chúa ngày càng hơn?

Ông Gióp tiếp tục đối thoại với các bạn bằng lời khuyên hãy tìm hiểu ý Chúa qua thiên nhiên. ÔngSô-pha nói: “Nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết được sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, và thấu rõ Đấng Toàn Năng sao?” (11:7). Nhưng ông Gióp đáp lại rằng con người có thể biết về Đức Chúa Trời vì Chúa đã mạc khải chính Ngài qua thiên nhiên. Ông khuyên các bạn học hỏi từ thế giới thiên nhiên như loài thú, chim trời, cá biển, hay với đất để thấy và hiểu rằng Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo quyền năng (câu 7-8). Lời Chúa phán: “Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm” (Thi Thiên 19:1). Khi quan sát và học hỏi từ thiên nhiên, con người có thể hiểu một phần về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.

Ngài không những tạo dựng vũ trụ, vạn vật mà còn ban sự sống cho vạn vật và con người. Câu 10 “Trong tay Ngài cầm hồn của mọi vật sống, và hơi thở của cả loài người” mang ý nghĩa Đức Chúa Trời là Đấng quyết định sự sống còn của muôn loài vạn vật.

Không những Chúa sáng tạo con người, vũ trụ mà Ngài còn cho con người vui hưởng sự sáng tạo của Chúa, và có đôi tai biết phân biệt lời nói. Chúa cho miệng con người biết thưởng thức các vật thực (câu 11b), và Ngài cho con người đôi tai không chỉ để nghe những thông tin, mà còn được ban cho trí khôn để con người biết phân biệt phải trái, đúng sai từ những thông tin đó (câu 11a). Lời Chúa phán: “Tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết” (Châm Ngôn 18:15).

Như vậy, khi con người quan sát thiên nhiên, học hỏi, nghiên cứu sự tạo dựng của Đức Chúa Trời, không những con người sẽ biết Chúa là Đấng sáng tạo, mà còn hiểu biết được sự sâu nhiệm của Ngài nữa. Ngày nay, con dân Chúa không những học biết về Chúa qua thiên nhiên, qua công trình tạo dựng của Chúa mà chúng ta còn được ban cho Lời thành văn là Kinh Thánh.

Chúng ta cần phải đọc, học Kinh Thánh, tương giao với Chúa, xin Chúa Thánh Linh thăm viếng để mỗi ngày hiểu biết Chúa càng hơn. Càng hiểu biết về Chúa, chúng ta sẽ càng tin cậy Ngài nhiều hơn trong cuộc sống. Sứ đồ Phao-lô dạy ông Ti-mô-thê và con dân Chúa về tầm quan trọng của Kinh Thánh: “Từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (II Ti-mô-thê 3:15).

Bạn có khao khát học Lời Chúa để hiểu biết ý Chúa cho đời sống mình chưa?

Lạy Chúa, Đấng đã sáng tạo vũ trụ và chính con. Xin cho con biết thờ phượng Chúa và học biết Lời Chúa mỗi ngày để con hiểu biết Ngài ngày càng hơn..

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

71 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page