top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đừng Làm Theo Đời Này


“Đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: “Đừng làm theo đời này” nghĩa là gì? Tại sao phải đổi mới tâm thần mình?

Làm thế nào để được đổi mới? Bài học này dạy bạn nguyên tắc sống đạo giữa đời như thế nào?

“Đời này” là thế gian, là xã hội trong đó con người không biết đến Đức Chúa Trời. “Đừng làm theo đời này” là đừng sống giống như người đời, hay đừng sống theo tiêu chuẩn, khuôn mẫu của thế gian - là vương quốc thù địch với Đức Chúa Trời. “Đừng làm theo đời này” nghĩa là phải sống đúng với Lời Kinh Thánh dạy.

Chúng ta đang sống trong một xã hội có nhiều cám dỗ. Sa-tan tìm đủ mọi cách để thu hút và cám dỗ con người qua sự mê tham của mắt, sự mê tham của xác thịt, và sự kiêu ngạo của đời (I Giăng 2:16). Con người đang đua nhau đi tìm thỏa mãn cho các đam mê dục vọng khiến xã hội đầy dẫy các tệ nạn, lối sống buông thả. Đó là môi trường thuận lợi cho ma quỷ. Sự cám dỗ mỗi ngày càng nhiều và càng tinh vi. Nếu chúng ta buông mình cho khuôn đúc của đời này thì đời sống của chúng ta chẳng khác gì với người không có Chúa. Và như vậy, chúng ta sẽ sa vào chước cám dỗ của Sa-tan.

Để “đừng làm theo đời này,” Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta “hãy biến hóa bởi sự đổi mới.” Sự đổi mới này phải bắt đầu từ trong tâm trí hay tấm lòng bên trong chúng ta, là nơi mà từ đó phát sinh những tư tưởng, khát vọng, và hành động. Tâm trí chúng ta thế nào, thì tư tưởng và hành động của chúng ta cũng như vậy. Vì thế, tâm trí chúng ta phải được đổi mới. Khi tâm trí được đổi mới, chúng ta có thể biết được ý muốn tốt lành, vui lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh. Nhưng làm thế nào để được đổi mới? Lời Chúa dạy chúng ta phải dẹp bỏ cái “tôi” hay bản tính xác thịt, kiêu ngạo trong con người cũ của mình; nhường quyền cho Chúa Thánh Linh làm chủ, bằng cách dâng trọn thân, hồn, linh của mình làm của lễ sống và thánh hài lòng Đức Chúa Trời (câu 1) để Chúa biến đổi đời sống mình qua Lời Ngài mỗi ngày.

Lời Chúa là sức mạnh thuộc linh sẽ giúp chúng ta đắc thắng con người cũ, con người xác thịt đầy tội lỗi, trở nên con người mới trọn vẹn trong Đấng Christ. Khi chúng ta đã dâng thân thể mình làm của lễ thờ phượng Chúa phải lẽ thì chúng ta không thể sử dụng thân thể đó để làm theo đời này. Từ đó, chúng ta mới có thể đổi mới để sống thuộc linh giữa đời tốt đẹp được.

Bạn đang sống đời sống đổi mới hay vẫn còn làm theo đời này?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã dạy con đừng làm theo đời này nhưng phải sống hài lòng Chúa giữa xã hội đầy tội lỗi. Xin Chúa biến đổi đời sống con mỗi ngày để nếp sống đạo giữa đời của con giúp nhiều người biết đến Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page