top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sống Ngay Lành Giữa Dân Ngoại


“Phải ăn ở ngay lành giữa Dân Ngoại, hầu cho họ, là người vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Phi-e-rơ gọi độc giả của ông là “người ở trọ, người đi đường”? Ông khuyên họ kiêng cữ những điều gì? Lý do nào những người ngoại ca ngợi tôn vinh Chúa? Ngày Chúa thăm viếng là ngày gì? Đời sống của bạn có khiến người khác ca ngợi tôn vinh Đức Chúa Trời không?

Độc giả của Thư I Phi-e-rơ là những tín hữu đang bị bức hại và sống rải rác khắp vùng Tiểu Á (thuộc xứ Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay). Sứ đồ Phi-e-rơ gọi họ là người ở trọ, người đi đường, vì các tín hữu thật của Chúa đều có hai quốc tịch, một quốc tịch tạm thời thuộc trần thế; còn quốc tịch vĩnh viễn thuộc về thiên quốc (Phi-líp 3:20). Ông gọi họ là “kẻ rất yêu dấu.” Mặc dù ông có thẩm quyền để ra lệnh, nhưng ông lại dùng tình yêu thương (Giăng 14:15) để khuyên các tín hữu kiêng cữ những dục vọng xác thịt, tội lỗi: “Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy” (Ga-la-ti 5:19-21. Những điều này làm tổn hại linh hồn, đối nghịch lại Chúa Thánh Linh và công tác của Ngài (Ga-la-ti 5:16-17). Vì vậy chúng ta cần quyền năng của Chúa Thánh Linh để có thể chiến thắng những ham muốn của xác thịt.

Về mặt tiêu cực là kiêng cữ những điều chống nghịch với linh hồn, còn về mặt tích cực Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín hữu phải có lối sống thiện lành. Chúng ta được cứu do ân sủng của Chúa chứ không do công đức của mình, nhưng thực hành đời sống đạo đức là ý muốn rất rõ ràng của Chúa cho con dân Ngài (Ê-phê-sô 2:8-10). Danh Chúa bị người ngoại sỉ nhục khi những người mang danh là môn đệ Ngài lại có lối sống xấu xa tội lỗi (Rô-ma 2:23-24). Chúng ta là những chứng nhân cho Chúa chẳng những qua lời nói mà còn qua lối sống ngay lành giữa những người chưa tin Chúa. Và đời sống thiện lành là lời chứng hùng hồn hơn cả lời nói suông. Vì vậy, để có nếp sống đạo tốt giữa đời, một mặt chúng ta phải kiêng cữ những thói hư tật xấu; mặt khác, lối sống đạo ngay lành của chúng ta phải được chiếu sáng trước mặt mọi người để người ngoại thấy, hầu cho đến ngày Chúa thăm viếng, tức khi ân sủng cứu rỗi của Chúa thăm viếng họ (Lu-ca 1:68; 7:16), thì chính những người lâu nay vẫn nói xấu và gièm chê chúng ta cũng phải ca ngợi tôn vinh Cha chúng ta ở trên trời (Ma-thi-ơ 5:14-16).

Điều gì trong nếp sống đạo của bạn cần cải thiện để Danh Chúa được tôn vinh bởi những người biết bạn?

Lạy Chúa, xin giúp con từ bỏ những ham muốn xác thịt xấu xa, và bước theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, để Danh Chúa được ngợi tôn bởi những người chung quanh con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

59 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page