top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sống Chiếu Sáng Như Đuốc


“Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Phi-líp phải làm gì ngay cả khi không có sự hiện diện của ông? Để ông có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, ông khuyên họ cần phải sống thuộc linh giữa đời ra sao? Bạn phải sống như thế nào để đời sống luôn “chiếu sáng như đuốc trong thế gian”?

Sau khi Sứ đồ Phao-lô nói về sự khiêm nhường, hạ mình của Đấng Christ và kêu gọi con dân Chúa phải “có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” (câu 5), ông tiếp tục khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Phi-líp cứ vâng lời Chúa luôn luôn ngay cả khi không có ông (câu 12). Ông khuyên họ “lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình,” không có ý nói họ phải cố gắng bằng việc làm để nhận lấy sự cứu rỗi, nhưng khi họ đã được cứu bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu thì họ phải sống bày tỏ đức tin bằng nếp sống vâng lời Chúa. Sự cứu rỗi chúng ta nhận được từ nơi Chúa cần phải được biểu lộ qua một tiến trình kiên trì, tăng trưởng, và phát triển thuộc linh. Chính Đức Chúa Trời sẽ ban năng lực cho con dân Ngài để có ước muốn sống hài lòng Chúa, và Chúa Thánh Linh sẽ giúp đỡ chúng ta để “vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (câu 13).

Để ông có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, tức là ngày Chúa Giê-xu trở lại, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Phi-líp khi làm công việc Chúa thì “chớ nên lằm bằm và lưỡng lự,” (câu 14) nghĩa là không nên phàn nàn và cãi cọ. Là người thuộc về Chúa, được Chúa chọn để trở nên con cái Ngài giữa thế gian đầy tội lỗi, suy đồi, Sứ đồ Phao-lô khuyên Cơ Đốc nhân phải có một nếp sống “không vít, không tì, không chỗ trách được” và phải “giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian” (câu 15). “Không vít, không tì” không có nghĩa là hoàn toàn không sai phạm nhưng là một thái độ tận tụy, hết lòng làm theo ý muốn Chúa.

Đời sống chúng ta không chỉ “giữ đạo” nhưng còn phải “sống đạo,” tức bày tỏ ánh sáng của đạo Chúa cho những người chưa biết Chúa chung quanh chúng ta. Hay nói cách khác, Cơ Đốc nhân cần phải sống thuộc linh giữa đời, đó chính là đời sống vâng phục Chúa trọn vẹn, làm theo ý muốn Chúa trọn vẹn, để qua đó đời sống chúng ta tỏa hương thơm của sự thanh sạch đạo đức, tính kiên nhẫn, hòa nhã, tràn ngập tình yêu thương đến với mọi người. Đó là đời sống “chiếu sáng như đuốc” trong bóng tối băng hoại của trần gian này.

Bạn có sống chiếu sáng Chúa cho những người chung quanh bạn không?

Lạy Chúa, xin cho con năng lực của Ngài để con có thể sống chiếu sáng như đuốc giữa cuộc đời đen tối này hầu cho qua cuộc đời con, nhiều người có thể nhận thấy ánh sáng Phúc Âm mà đến tin nhận Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

29 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page