top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Thái Độ Đối Với Thế Gian


“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: “Thế gian” mà Sứ đồ Giăng đề cập ở đây có nghĩa gì? Ông khuyên Cơ Đốc nhân nên có thái độ nào đối với thế gian và những vật thuộc về nó? Ông cho biết thế gian sẽ ra sao? Bạn được nhắc nhở gì về nếp sống thuộc linh giữa đời qua bài học này?

Sứ đồ Giăng nhấn mạnh về “thế gian” khi ông đề cập đến sáu lần trong ba câu Kinh Thánh này. Từ “thế gian” ở đây không giống với từ “thế gian” mà Đức Chúa Trời yêu trong Giăng 3:16. Chúa “yêu thế gian” là yêu loài người mà Ngài đã tạo dựng; còn “thế gian” Sứ đồ Giăng nói đến ở đây là những quan điểm chống lại Đức Chúa Trời và không công nhận Ngài. “Thế gian” này là lối sống tập trung vào cuộc đời hiện tại, sống theo dục vọng và ước muốn cá nhân, không quan tâm đến cõi vĩnh hằng. Do đó, Sứ đồ Giăng khuyên “chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa,” vì một khi đã yêu mến thế gian này thì không thể yêu kính Đức Chúa Trời được (câu 15).

Sứ đồ Giăng cũng nêu rõ những sự thuộc về thế gian, đó là: (1) “sự mê tham của xác thịt” là bận tâm thỏa mãn những ham muốn của xác thịt; (2) “mê tham của mắt” là khao khát mãnh liệt về những điều mình thấy, hướng về vật chất bề ngoài; (3) “sự kiêu ngạo của đời” là bị lôi kéo theo địa vị và danh vọng tạm bợ của trần gian. Chính bà Ê-va đã bị ba điều này cám dỗ mà dẫn đến tội không vâng lời Chúa (Sáng Thế Ký 3:6) khiến cả nhân loại phải nhận lấy hậu quả của tội lỗi. Tất cả điều này không phải đến từ Chúa mà từ thế gian (câu 16). Cuối cùng, Sứ đồ Giăng khẳng định những dục vọng của thế gian rồi sẽ qua đi, và chỉ những “ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời” thì mới tồn tại mãi mãi (câu 17). Đây là lý do rõ ràng nhất để nhắc nhở chúng ta nhìn lại xem mình nên có thái độ nào đối với thế gian: Yêu mến, chạy theo, hay khước từ và làm theo Lời Chúa?

Trước khi bước vào sự khổ nạn và lên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện: “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác” (Giăng 17:15). Chúa biết môn đệ Ngài rất dễ sa vào cám dỗ khi còn ở trong trần gian này nên Ngài xin Đức Chúa Cha gìn giữ họ. Ngày nay, Chúa cũng muốn chúng ta dù vẫn còn sống trong thế gian nhưng đừng để thế gian tiêm nhiễm, đừng chạy theo những sự mê tham của xác thịt, ngược lại, hãy cậy ơn Chúa để sống theo ý muốn Ngài và thu hút người khác đến với Chúa.

Bạn có yêu thế gian và làm theo những sự tham mê của nó không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn có thái độ quay lưng lại với những sự mê tham của trần gian này, và hướng tấm lòng, tâm trí con về những điều ở trên trời và còn lại đời đời.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page