top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Vui Mừng Chịu Khổ Cho Chúa


“Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì Danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết một người chịu khổ vì Danh Chúa thì có phước? Ông cũng khuyên độc giả chớ chịu khổ vì những việc nào? Bạn nên có thái độ ra sao khi làm tín đồ Đấng Christ và giữ nếp sống thuộc linh giữa đời mà phải chịu khổ?

Đây là phân đoạn Kinh Thánh đầy khích lệ cho những Cơ Đốc nhân đang chịu bức hại, khổ nạn vì Danh Chúa. Ngày nay, Cơ Đốc giáo vẫn đang chịu sự chống đối tại rất nhiều nơi trên thế giới nên nhiều Cơ Đốc nhân phải đối diện với lắm khổ nạn vì niềm tin của mình. Chính lời khuyên của Sứ đồ Phi-e-rơ trở thành nguồn động viên lớn cho những ai đang “vì cớ Danh Đấng Christ chịu sỉ nhục.” Ông cho biết họ thật có phước vì được Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời ngự cùng, thêm sức, thêm năng lực để vượt qua thử thách.

Chúa Giê-xu dạy: “Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những người ấy!” (Ma-thi-ơ 5:10). Trước giả Gia-cơ cũng khẳng định: “Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài” (Gia-cơ 1:12 BTTHĐ). Đó là những lời hứa quý báu cho Cơ Đốc nhân để sẵn sàng “chịu khổ” vì Danh Chúa, không nản lòng, bỏ cuộc, hay chối bỏ Chúa.

Nhiều người tưởng mình đang chịu khổ cho Chúa nhưng không phải, họ chỉ chịu khổ do hậu quả của những việc làm sai trái của họ. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc chúng ta chớ làm những việc ác như giết người, trộm cướp, xen vào chuyện người khác... để rồi phải chịu khổ (câu 15). Là Cơ Đốc nhân, nếu Chúa muốn chúng ta chịu khổ vì làm con cái Ngài thì nên vui mừng và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh để chính mình và cả người khác được phước. Dù chúng ta có bị người khác chế nhạo, sỉ nhục vì làm môn đệ của Chúa Giê-xu thì đừng cảm thấy hổ thẹn mà ngược lại nên tự hào vì chúng ta được dự phần vào sự thống khổ với Ngài (câu 13a).

Do đó, trong cơn thử thách chúng ta nên vui mừng chúc tụng Danh Đức Chúa Trời là Danh cao quý, đáng tôn ngợi, và biết rằng một khi chúng ta chia sẻ sự khổ nạn với Ngài trên đất thì chúng ta cũng sẽ được hưởng vinh quang với Ngài nơi thiên đàng (câu 13b). Ngày nay, có thể chúng ta cũng đang chịu những thiệt thòi như “trong lò lửa thử thách” vì làm tín đồ Đấng Christ và giữ nếp sống thuộc linh giữa đời, nếu nhìn hoàn cảnh thì chúng ta rất dễ nản lòng, nhưng khi nắm chắc lời hứa của Chúa thì chúng ta sẽ vững lòng và vui mừng chịu khổ cho Ngài.

Bạn vui mừng hay nản lòng khi chịu khổ cho Chúa?

Cảm tạ Chúa vì Lời Ngài khích lệ con. Xin giúp con luôn vui mừng chịu khổ cho Ngài mà không ngã lòng, ngược lại cứ vững tin trong sự vui mừng ca ngợi Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page