top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Vững Lòng Đến Cùng


“Đức Chúa Trời tôi ôi! Xin hãy nhớ Tô-bi-gia vàSan-ba-lát, tùy theo các công việc này mà hai người đã làm; xin cũng nhớ đến Nô-a-đia, nữ tiên tri, và các tiên tri khác đã muốn làm cho tôi sợ hãi” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau nhiều lần thất bại, lần này kẻ thù lại bày ra mưu kế gì để hòng hãm hại ông Nê-hê-mi? Ông Nê-hê-mi đã đối phó với âm mưu hiểm độc của kẻ thù như thế nào? Bạn học được gì từ sự vững lòng vượt qua nguy khốn của ông Nê-hê-mi?

Sau nhiều lần thất bại, kẻ thù vẫn không từ bỏ ý định làm hại ông Nê-hê-mi. Bằng mọi cách, họ muốn công trình xây sửa tường thành của người Ít-ra-ên phải đình trệ. Bởi đó, ông Nê-hê-mi trở thành mục tiêu họ cần phải tiêu diệt. Vì vậy lần này, kẻ thù thật hiểm độc khi mua chuộc chính ông Sê-ma-gia, là một tiên tri giả (câu 12), có thể thuộc dòng dõi thầy tế lễ vì được phép vào trong đền thờ, nói lời tiên tri dối trá hòng giăng bẫy hại ông Nê-hê-mi. Ông Sê-ma-gia bảo ông Nê-hê-mi hãy gặp nhau tại bên trong đền thờ của Đức Chúa Trời rồi đóng cửa lại, vì có người muốn giết hại ông. Lời tiên tri dối này có vẻ như xuất phát từ ý tốt muốn bảo vệ ông Nê-hê-mi, thế nhưng đây lại là cái bẫy chết người. Bởi theo luật pháp, ngoại trừ thầy tế lễ ra, bất cứ ai vào trong đền thờ của Đức Chúa Trời sẽ mắc tội chết (Dân Số Ký 18:22).

Ông Nê-hê-mi chắc chắn biết rõ luật lệ này, và dưới sự soi sáng và thêm sức mạnh của Chúa (câu 9), ông Nê-hê-mi nhìn biết ngay đây là những lời dối trá không đến từ Đức Chúa Trời, nhằm bêu xấu, sỉ nhục và buộc tội ông (câu 12-13). Dù đối diện trước sự tấn công của thù ngoài lẫn thù trong, cả với nữ tiên tri Nô-a-đia và các tiên tri khác nữa, ông Nê-hê-mi không hề oán trách cớ sao Chúa lại cho phép những điều đó xảy ra. Điều duy nhất ông làm là trình dâng mọi nỗi oan ức lên cho Chúa, và cầu xin Ngài xét xử những người đã làm hại ông (câu 14). Có thể nói, sự tấn công dồn dập của kẻ thù chỉ càng làm ông Nê-hê-mi nương dựa nơi Chúa nhiều hơn, và ông cứ nhắm mục đích mà chạy, quyết tâm làm công việc Chúa giao phó cho đến cùng.

Lòng gian ác và xảo quyệt của ma quỷ ngày nay vẫn không thay đổi. Thế nên chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng sau một cơn cuồng phong thì sóng sẽ yên và biển sẽ lặng mãi mãi. Nên nhớ, ngày nào chúng ta còn làm công việc Chúa giao, thì ngày ấy ma quỷ vẫn còn giăng bẫy, tìm cách làm hại chúng ta. Vì thế, hãy học theo gương ông Nê-hê-mi, bám chắc lấy Chúa trong từng giây phút, trao phó mọi nỗi oan ức lên cho Ngài, và tiếp tục vững lòng đến cùng trong công việc Chúa giao.

Bạn có thường gặp sự tấn công của ma quỷ khi làm công việc Chúa không? Bạn đối phó bằng cách nào?

Lạy Chúa, xin cho con mỗi phút trong đời luôn gắn chặt với Ngài; xin cho con càng gần Chúa hơn, càng vững lòng trong công việc Chúa giao trước những sóng gió bủa vây con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page