top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Dấu Hiệu Nhận Biết Môn Đệ Chúa


“Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (câu 35).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu gọi điều răn yêu thương Ngài ban là điều răn mới? Dấu hiệu nào để mọi người nhận biết các môn đệ của Chúa Giê-xu? Cơ Đốc nhân cần sống thế nào để mọi người nhìn biết Chúa qua chúng ta?

Sau khi gọi các môn đệ bằng một lời vô cùng thân thương “Hỡi các con trẻ Ta,” Chúa Giê-xu phán: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” Điều răn “hãy yêu thương người lân cận như mình” là điều răn cũ đã được Đức Chúa Trời ban trong Lê-vi Ký 19:18, nhưng tại sao Chúa Giê-xu lại nói là điều răn mới? Mới là vì điều răn Chúa ban ở mức độ cao hơn, yêu nhau theo mẫu mực Chúa Giê-xu đã yêu. Đó là tình yêu lớn lao đến nỗi Ngài đã “chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ” (Phi-líp 2:7), chẳng những Ngài xuống trần làm người mà còn gánh tội lỗi của những người không xứng đáng trên vai mình, rồi sắp tới đây Chúa sẽ chịu chết thay cho họ trên cây thập tự.

Tình yêu Chúa là tình yêu vô đối, không điều kiện, yêu những người không xứng đáng, thậm chí còn phản bội Ngài nữa. Nhưng Chúa cứ kiên trì chịu đựng và luôn thể hiện tình yêu thương. Đó chính là điều răn mới về tình yêu thương Chúa ban cho môn đệ trước khi lên thập tự giá. Tiếp theo, Chúa căn dặn “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta.” Tình yêu thương Chúa ban cho môn đệ là tình yêu thương không thể có trong thế gian, mà chỉ những ai tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng thì Chúa Thánh Linh mới ban năng lực để sống yêu thương như Chúa đã yêu. Vì vậy, dấu hiệu để thế gian nhận biết môn đệ của Chúa Giê-xu chính là nhìn thấy nếp sống yêu thương như Chúa đã yêu thể hiện giữa các môn đệ với nhau.

Điều răn là mệnh lệnh phải thực thi, không có sự chọn lựa làm hay không làm. Vì vậy, trách nhiệm của người thuộc về Chúa là phải sống yêu thương nhau để những người chưa biết Chúa nhìn vào thấy được tình yêu diệu kỳ của Chúa mà khao khát chạy đến với Ngài. Người thế gian đang nhìn vào con dân Chúa, nếu họ thấy trong chúng ta tình yêu thương lạ lùng mà họ không có được thì họ sẽ nhận biết Chúa và đến với Ngài. Ngược lại, nếu họ thấy trong chúng ta lòng ganh tị, tham lam, bè phái, chia rẽ… thì họ không thể thấy Chúa vì nếp sống của người thuộc về Chúa hoàn toàn giống như họ.

Những người chưa biết Chúa nhận biết bạn là môn đệ Chúa hay bạn cũng giống như họ?

Lạy Chúa, xin cho con nhận biết tầm quan trọng của điều răn mới Chúa ban truyền để con đóng đinh tính xác thịt trong con, và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu con hầu cho người khác nhìn thấy Chúa qua con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page