top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Thất Bại Vì Quá Tự Tin


“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi liều sự sống ngươi vì Ta sao! Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối Ta ba lần!” (câu 38).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì cho thấy ông Phi-e-rơ quá tự tin về năng lực bản thân? Chúa đã nói trước về thất bại nào của ông trước khi gà gáy? Tại sao Chúa nói trước với ông như vậy? Bạn áp dụng bài học này thế nào trong cuộc sống và trong sự phục vụ Chúa của mình?

Mặc dù Chúa Giê-xu vừa ban cho môn đệ một điều răn mới về tình yêu anh em với nhau (câu 34-35) nhưng dường như ông Phi-e-rơ không mấy quan tâm vì trong đầu ông vẫn còn thắc mắc về lời Chúa phán trong câu 33, “các ngươi không thể đến nơi Ta đi,” nên ông tiếp tục hỏi Chúa “Lạy Chúa, Chúa đi đâu?” Khi nghe Chúa vẫn trả lời y như trước (câu 36b) thì ông Phi-e-rơ có vẻ không hài lòng kèm theo một câu rất tự tin: “Lạy Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được? Tôi liều sự sống tôi vì Chúa!” Nhưng Chúa Giê-xu đáp: “Ngươi liều sự sống ngươi vì Ta sao! Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối Ta ba lần!”

Ông Phi-e-rơ đã thất bại vì quá tự tin, ông nghĩ rằng bản thân ông có đủ năng lực để hy sinh mạng sống vì Chúa, nhưng Chúa nói trước cho ông biết rằng chẳng những ông không có khả năng hy sinh mạng sống cho Chúa mà ông còn sẽ chối Chúa ba lần trước khi gà gáy sáng. Chúa yêu môn đệ Ngài, Chúa nói trước thất bại của ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt cũng như của ông Phi-e-rơ. Chúa cho thấy con người của họ yếu đuối biết bao. Nếu họ cứ tiếp tục tự tin dựa vào năng lực bản thân mà bước tới thì sẽ đi đến thất bại. Ông Giu-đa đã nghe tiếng Chúa cảnh báo nhưng không chịu ăn năn, cứ tiếp tục đi theo đường riêng nên ông đã đi vào sự hư mất. Giờ đây, Chúa cho ông Phi-e-rơ thấy trước sự yếu đuối bất toàn của ông để ông có cơ hội ăn năn sau khi chối Chúa.

Tấm lòng nhiệt thành theo Chúa và sẵn sàng hy sinh vì Chúa là tốt, nhưng mỗi chúng ta cũng cần biết sự yếu đuối bất toàn của bản thân để luôn nhờ cậy Chúa trong mọi sự. Nếu không có sự thêm sức, ban cho và dẫn dắt của Chúa thì chúng ta rất dễ đi theo đường riêng và thất bại trên đường đời. Thất bại vì tự tin của ông Phi-e-rơ là bài học cho mỗi chúng ta, nhắc nhở chúng ta luôn tin cậy và nhờ cậy Chúa trong cuộc sống cũng như trong sự phục vụ Chúa, vì Ngài là Đấng tạo dựng nên chúng ta, Ngài biết rõ chúng ta hơn chúng ta biết mình.

Có lần nào bạn thất bại vì tự tin như ông Phi-e-rơ không? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học này?

Tạ ơn Chúa đã dùng bài học thất bại của Sứ đồ Phi-e-rơ để nhắc nhở con. Xin cho con luôn biết nhờ cậy Chúa trong cuộc sống cũng như trong sự phục vụ Ngài để con không thất bại vì sự quá tự tin của mình.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page