top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Con Đường Dẫn Đến Sự Yên Nghỉ


“Hỡi những người mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).

Câu hỏi suy ngẫm: “Đường lối cũ” mà Đức Giê-hô-va nói đến là con đường nào? Con đường ấy dẫn dân Chúa đi đến đâu? Quyết định của người Ít-ra-ên như thế nào trước lời khuyên của Chúa hãy trở về con đường cũ?

Người Ít-ra-ên từng trải qua những tháng ngày phước hạnh trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Đó là khoảng thời gian mà họ một lòng đi trong đường lối Chúa. Giai đoạn ban đầu ấy, họ trọn lòng yêu kính Chúa và luôn làm theo Lời Ngài dạy. Tuy nhiên, trong giai đoạn Tiên tri Giê-rê-mi rao ra lời đoán phạt của Đức Chúa Trời dành cho tuyển dân thì họ đang phải đối diện với sự “mệt mỏi và gánh nặng” vì những “bệnh hoạn và thương tích” (câu 7) cùng với sự hủy phá đang đến rất gần kề. Đây chính là hậu quả cho việc đi sai đường của dân Chúa. Lại một lần nữa Đức Chúa Trời kêu gọi dân Ngài hãy “đứng trên các đường cái” là chỗ đông đúc người qua lại để tìm hỏi, để nhìn lại những giai đoạn đã qua, để có sự so sánh và đánh giá, nhằm thấy được sự sa sút của mình mà ăn năn quay trở lại cùng Chúa. “Đường lối cũ” mà Chúa nhắc đến chính là con đường mà các tổ phụ tin kính của họ đã lựa chọn và đã đi qua - con đường tìm kiếm và thờ kính Đức Giê-hô-va, con đường đã đưa những tiền nhân của họ đến được sự yên nghỉ cho linh hồn.

Chúa muốn tuyển dân quay trở lại mối quan hệ với Ngài như thuở ban đầu “…lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn…” (Giê-rê-mi 2:2). Và chỉ có như vậy mới cứu họ thoát khỏi thực trạng khốn khó như hiện tại. Song quyết định của họ thật làm cho Đức Chúa Trời vô cùng thất vọng. Họ biết những điều Chúa đang muốn nói đến, nhưng đó là con đường họ không thích và không muốn đi. Con đường mà họ ưa thích chính là bươn theo dục vọng tội lỗi, theo sự hướng dẫn của xác thịt và sẵn sàng đón nhận sự hình phạt từ Đức Chúa Trời.

Mặc dù luôn có tiếng Chúa bên tai: “Này là đường đây, hãy noi theo” (Ê-sai 30:21), nhưng người Ít-ra-ên nói riêng và nhân loại nói chung vẫn thích “xây qua bên hữu hoặc bên tả,” với lời giải thích vô cùng đơn giản vì đây là con đường họ ưa thích. Từ xưa đến nay con người vẫn luôn yêu thích làm điều sai trật, nghịch lại với mệnh lệnh của Đấng Tạo Hóa. Dù họ biết chắc cuối con đường ấy sẽ đưa họ đến sự hình phạt kinh khiếp, nhưng rất ít người quyết định quay trở lại “con đường cũ,” là con đường đưa họ đến sự an vui, sự yên nghỉ cho linh hồn.

Bạn đang đi trên con đường nào? Con đường ấy có đưa bạn đến sự yên nghỉ cho linh hồn bạn hay không?

Lạy Chúa Nhân Từ, xin giúp con không nghiêng qua bên hữu hoặc bên tả, nhưng một lòng hướng thẳng con đường mà Ngài đã chọn để luôn nhận được sự yên nghỉ cho linh hồn.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page