top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tiếng Kèn Từ Người Canh Gác


“Ta đã lập vọng canh kề các ngươi; hãy chăm chỉ nghe tiếng kèn. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng nghe” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: “Vọng canh” và “tiếng kèn” (câu 17) chỉ về điều gì? Đức Chúa Trời lập những điều này với mục đích gì? Đáp ứng của người Ít-ra-ên ra sao? Những “tiếng kèn” nào Chúa đang dùng để cảnh báo bạn?

Từ “vọng canh” trong câu 17 còn có nghĩa là “người canh gác.” Ngày trước, những vọng canh, tháp canh là nơi được xây dựng với mục đích canh gác, bảo vệ tài sản, các thành, và đường phố. Vọng canh là nơi phát hiện và loan báo tin tức để mọi người cảnh giác đề phòng, cũng như tránh được những nguy hiểm từ sự tấn công bất ngờ của kẻ thù. Tuy nhiên, “vọng canh” hay “người canh gác” ở đây không phải là những cái tháp được xây dựng có cấu trúc bằng gỗ, đá… nhưng chỉ về những nhà tiên tri được chính Đức Chúa Trời lập nên để rao báo, công bố những sự nguy hiểm mà dân Ngài đang phải đối diện. Một điều đặc biệt nữa là những “vọng canh” này được đặt rất gần kề với dân chúng, để họ dễ dàng nghe thấy những tín hiệu cảnh báo từ người canh gác. “Người canh gác” đang thổi lên “những tiếng kèn” báo nguy về tình trạng tội lỗi của dân Chúa đang chọc giận Đức Chúa Trời, về sự hình phạt mà họ sắp phải đối diện. Song dân Chúa vẫn thản nhiên như không.

Ngày trước, Đức Chúa Trời cũng đặt những “tiếng kèn.” Đó là luồng ánh sáng Sứ đồ Phao-lô được nhìn thấy; tiếng gà gáy mà Sứ đồ Phi-e-rơ được nghe; một câu hỏi thâm tình với ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt “Bạn ơi! Vậy thì vì việc này mà ngươi đến đây sao?” (Ma-thi-ơ 26:50)… Và ngày nay, Ngài cũng đặt những “vọng canh” không xa để chúng ta có thể dễ dàng nghe thấy những “tiếng kèn” cảnh báo trong cuộc sống theo Chúa của mình. “Tiếng kèn” đó có thể là một câu Kinh Thánh, một bài giảng, một tình huống đặc biệt, một lời góp ý chân tình…, để chúng ta nhận ra mình đang sai đường và kịp thời ăn năn quay trở lại. Điều quan trọng là chúng ta có chịu chú ý lắng nghe “tiếng kèn” cảnh báo đó mà ăn năn hay không. Sứ đồ Phi-e-rơ đã khóc lóc đắng cay và quay lại để bắt đầu lại mọi sự với chính Chúa. Nhưng ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt thì lại khước từ, không nghe “tiếng kèn cảnh báo” của Chúa để rồi lầm lũi đi vào sự hư mất. Còn mỗi chúng ta thì sao? Chúa yêu chúng ta, Ngài luôn muốn chúng ta “chăm chỉ nghe tiếng kèn” để tránh xa những nguy hiểm và ăn năn quay trở lại bước đi trên con đường của Chúa đã vạch ra cho chúng ta.

Bạn có nhận ra “vọng canh” và “tiếng kèn” mà Chúa đặt kề bên bạn là gì không?

Cảm tạ Chúa vì tình yêu sâu sắc của Ngài khi Ngài đặt bên cạnh con sự cảnh báo giúp con điều chỉnh suy nghĩ, lời nói, hành vi đúng như điều Ngài dạy. Xin cho con biết “chăm chỉ nghe tiếng kèn” cảnh báo của Chúa để tránh được những nguy hiểm gần kề.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page