top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ẩn Mình Khỏi Chúa


“Có hai điều cầu xin Chúa chớ làm cho tôi, thì tôi sẽ không ẩn mình tôi khỏi mặt Chúa: Xin Chúa rút tay Chúa khỏi mình tôi, và sự hoảng kinh của Chúa chớ làm bối rối tôi nữa” (câu 20-21).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Gióp muốn có một tòa án? Ông xin Chúa điều gì để không lẩn tránh Chúa? Bạn làm gì khi gặp hoạn nạn mà không hiểu nguyên nhân của sự hoạn nạn đó?

Ông Gióp rơi vào tâm trạng muốn ẩn mình khỏi Chúa khi nỗi đau quá lớn xảy ra cho ông mà ông không thể biết lý do. Ông nghĩ rằng nếu có một tòa án, ông sẽ giãi bày sự công chính của ông và ông tin rằng sẽ thắng (câu 18). Ông tự tin nói rằng, nếu thua, ông sẽ chấp nhận trả giá, ngay cả tính mạng của ông (câu 19). Ông thưa với Chúa xin được miễn trừ cho ông hai điều. Thứ nhất, xin Chúa “rút tay Chúa khỏi mình tôi” và thứ hai, ông xin “sự hoảng kinh của Chúa chớ làm bối rối tôi” (câu 21). Ông xin Chúa cất tai họa khỏi ông, đừng để bàn tay Ngài đè nặng trên ông. Ông cũng cầu xin Chúa cho ông sự bình an, đừng làm ông kinh hoàng, sợ hãi nữa. Khi Chúa ban cho ông hai điều trên thì ông sẽ không ẩn mình khỏi Chúa, khi ấy ông với Chúa sẽ có mối tương giao mật thiết như ngày nào, “Đoạn, hãy gọi tôi, tôi sẽ thưa lại, hoặc, tôi nói, thì Chúa sẽ trả lời cho tôi” (câu 22).

Có những nỗi đau thương trong cuộc đời mà chúng ta không thể giải thích. Chúng ta biết một cách tổng quát Chúa là Chân Lý và Yêu Thương. Nhưng chúng ta không thể biết chi tiết vì sao hoạn nạn, nghịch cảnh lại xảy đến cho chúng ta, gia đình, và Hội Thánh. Sự đau đớn đó khiến chúng ta có cảm giác rằng Chúa đang giận dữ, nghịch lại chúng ta, và không yêu chúng ta. Chúng ta cũng như ông Gióp, bao lần ẩn mình khỏi Chúa và sống cách xa anh chị em mình. Nhưng chúng ta đều biết không ai có thể ẩn mình khỏi trước Chúa. Vua Đa-vít đã thưa với Chúa: “Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, ví tôi nằm dưới Âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó” (Thi Thiên 139:7-8). Thay vì ẩn mình, chúng ta hãy đến với Chúa, dâng mọi nỗi niềm đau thương, mọi gánh nặng của thể xác và tâm linh lên cho Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Khi học hết các chương cuối của sách Gióp, chúng ta sẽ thấy Chúa giải cứu ông và ban cho ông sự bình an, thịnh vượng. Hãy nhớ một điều quan trọng: Chúa yêu chúng ta vô cùng và Ngài luôn ở với chúng ta đời đời. Hãy vững tin nơi Chúa.

Khi gặp hoạn nạn, nghịch cảnh, bạn có trước hết đến với Chúa và trình dâng mọi điều lên cho Ngài không?

Lạy Chúa, xin cho con biết tin cậy và đến với Chúa khi gặp hoạn nạn, thử thách. Xin Chúa Thánh Linh thêm sức trên con, giúp con vững tin vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

5 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page