top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Không Tranh Cãi


Nghe

Công-vụ Các Sứ-đồ 26:24-32

“Phao-lô tâu: Cầu xin Đức Chúa Trời, chẳng kíp thì chầy, không những một mình vua, nhưng hết thảy mọi người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi, chỉ trừ bỏ xiềng này thôi!” (câu 29).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi bị cho là mất trí, Sứ đồ Phao-lô đã phản ứng thế nào? Phản ứng của ông cho thấy điều ông quan tâm nhất là gì? Bạn học được gì từ thái độ và cách hành xử của Sứ đồ Phao-lô đối với những người bắt bớ ông?

Khi Tổng đốc Phê-tu cho rằng Sứ đồ Phao-lô bị mất trí vì học nhiều hóa cuồng, thì ông vẫn giữ thái độ cung kính và khẳng định ông đang rất tỉnh táo, những điều ông nói là lời chân thật (câu 24-25). Ông Phao-lô không tranh cãi khiến tình hình căng thẳng thêm, ông chuyển sang đối thoại với Vua Ạc-ríp-ba. Ông Phao-lô biết Vua Ạc-ríp-ba biết Kinh Thánh và thông hiểu phong tục tập quán của người Do Thái (câu 3, 26), nên ông mạnh dạn khẳng định Vua Ạc-ríp-ba biết lời chứng của ông là chân thật. Những việc xảy ra trong cuộc đời Chúa Giê-xu và giữa vòng Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh đầu tiên là chứng cớ rành rành.

Ông chắc chắn là vua cũng đã nghe thấy và kiểm nghiệm. Rồi ông hỏi: “Tâu Vua Ạc-ríp-ba, vua có tin các đấng tiên tri chăng? Tôi biết thật vua tin đó!” Ý ông là nếu vua tin lời tiên tri thì cuộc đời của Chúa Giê-xu đã ứng nghiệm lời hứa trong Kinh Thánh. Nhưng vua vội ngắt lời ông Phao-lô: “Đừng tưởng chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà anh thuyết phục được ta trở thành một Cơ Đốc nhân” (câu 28 BTTHĐ). Tuy vậy, Sứ đồ Phao-lô vẫn giữ thái độ tích cực, cầu thay cho mọi người và tin tưởng rằng sớm hay muộn thì tất cả những người này sẽ tin nhận Chúa giống như ông (câu 29).

Sứ đồ Phao-lô quan tâm đến linh hồn của những người đang hư mất hơn là nỗi oan ức ông đang gánh chịu. Tuy lời nhận định của Tổng đốc Phê-tu và Vua Ạc-ríp-ba có vẻ không đứng cùng phía với ông Phao-lô nhưng họ đều nhìn nhận rằng Sứ đồ Phao-lô là người vô tội, không đáng phải chết hay chịu vòng xiềng xích (câu 31-32). Mọi điều xảy ra cho Sứ đồ Phao-lô đều được Chúa tể trị để chương trình của Ngài được thực hiện trọn vẹn, đó là Sứ đồ Phao-lô phải làm chứng về Chúa cho các vua các quan, và cho cả người La Mã. Ngài biết điều gì là tốt đẹp và ích lợi nhất.

Cơ Đốc nhân sống theo tiếng gọi của Chúa Giê-xu thường bị người thế gian cho là rồ dại, như họ cũng đã từng gán cho Chúa Giê-xu bị mất trí (Mác 3:21). Chúng ta cần có thái độ tích cực; không tranh cãi với họ mà cần quan tâm đến linh hồn họ nhiều hơn. Thái độ lịch sự, lời nói phải lẽ, và suy nghĩ tích cực sẽ thu phục lòng người, đưa họ về với Chúa.

Có khi nào vì tự ái mà bạn tranh cãi khiến bạn mất cơ hội làm chứng về Chúa chưa?

Lạy Chúa, xin cho con hết lòng tin cậy nơi Ngài và vâng theo chương trình tốt đẹp Chúa dành cho con. Xin giúp con có sự khôn ngoan, mềm mại, và kiên nhẫn với những người chưa tin Chúa để dẫn lối họ về với Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Evangelism #Faithful #firmbelief

14 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page