top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sống Sáng Danh Chúa Trong Nghịch Cảnh


“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nhận định thế nào về đời sống con người? Ông Gióp làm gì khi gặp hoạn nạn? Bạn làm gì khi gặp sự thử thách hay hoạn nạn?

Trong cơn hoạn nạn, ông Gióp như người con giận cha, tìm đến một nơi yên tĩnh. Ông thưa với Chúa ba điều biện minh cho sự trốn tránh của mình. Thứ nhất, đời người ngắn ngủi. Con người “sống tạm ít ngày” (câu 1). Đời người qua nhanh như cỏ hoa, thoáng qua như bóng, không ở lâu dài (câu 2), vì thế có đáng gì đâu mà Chúa phải phạt con người. Thứ hai, không chỉ ngắn ngủi nhưng đời người còn đặt dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời. Chúa định các ngày, số tháng, và định sự giới hạn của con người (câu 5).

Con người không thể thay đổi sự sống chết của họ. Thứ ba, con người không thể công bình trước Chúa. Ông Gióp nói: “Ai có thể từ sự ô uế lấy ra được thanh sạch” (câu 4). Con người đã phạm tội từ khi bà Ê-va phạm tội, ăn trái cấm trong vườn Ê-đen, và bị Chúa phạt (Sáng Thế Ký 3). Loài người đều bởi bà Ê-va sinh ra thì làm sao thánh được. Ông Gióp thưa với Chúa rằng, khi Đức Chúa Trời Thánh Khiết “để mắt” trên con người (câu 3) thì làm sao con người không bị hình phạt. Đời sống con người “bị đầy dẫy sự khốn khổ” (câu 1). Từ “khốn khổ” trong nguyên nghĩa là sự phiền muộn hay lo lắng. Con người như rơi vào đầm lầy, càng vùng vẫy, càng lún sâu vào bùn nhơ tội lỗi. Khi Chúa càng nhìn đến con người, thì sự hình phạt càng gia tăng. Vì những lý do đó ông xin Chúa “xây mắt Ngài khỏi” ông, để ông yên một mình (câu 6).

Chúa Giê-xu khẳng định không một ai lo lắng mà làm cho đời người dài thêm một khắc (Ma-thi-ơ 6:27). Con người cũng không thể tự cứu mình khỏi tội lỗi, nhưng khi họ đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã chết đền tội cho họ, thì được tha tội và được cứu rỗi linh hồn. Chúa muốn con người đặt niềm tin nơi Chúa. Trong sự thử thách khó khăn, Chúa không muốn chúng ta như ông Gióp, sống rút lui, tìm chỗ yên tĩnh để ẩn mình, hay tránh xa con người, xã hội. Chúa muốn chúng ta tìm đến với Ngài, kêu cầu cùng Ngài, tìm sự công bình của Ngài. Chúa phán: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Chúa muốn chúng ta sống đắc thắng, sống làm sáng Danh Chúa, và đem tình yêu của Chúa đến mọi người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Bạn có tìm đến Chúa và dâng sự lo lắng, buồn phiền của mình lên Chúa chưa?

Lạy Chúa, xin dạy con tìm đến Chúa trước tiên khi gặp hoạn nạn, khó khăn. Xin Chúa cho con vững tin nơi Ngài, sống cam đảm đương đầu với sự thử thách, và sống sáng Danh Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page