top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Khởi Đầu Hành Trình Đến La Mã


“Đến ngày sau, chúng ta tới thành Si-đôn, thì Giu-lơ đãi Phao-lô cách nhân từ, cho phép người đi thăm bạn hữu mình, và được họ lo việc mình” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm:

Hành trình đi đến La Mã của Sứ đồ Phao-lô khởi đầu như thế nào?

Chúa đã sắm sẵn những ai giúp đỡ ông trên hành trình này? Bạn được khích lệ thế nào qua bài học này?

Việc Sứ đồ Phao-lô đến La Mã hoàn toàn nằm trong chương trình của Chúa (Công-vụ Các Sứ-đồ 23:11). Khởi đầu hành trình này khá gian nan. Cùng với những tù nhân khác bị giải đến La Mã, ông Phao-lô đã lênh đênh trên biển một thời gian dài. Chiếc tàu đầu tiên khởi hành từ A-tra-mít, đi dọc bờ biển A-si và tới thành Si-đôn, rồi tới My-ra. Vì tàu không đi đến La Mã nên các tù nhân phải chuyển qua một tàu khác từ A-léc-xan-tri sẽ đi qua I-ta-li (câu 6). Tàu chạy rất chậm vì gió ngược. Sau nhiều ngày chống chọi với sóng gió, khó khăn lắm tàu mới đến được Mỹ Cảng gần thành La-sê (câu 7-8).

Trong hành trình khởi đầu đến La Mã này, chúng ta thấy Chúa đã sắm sẵn cho Sứ đồ Phao-lô những người nhân hậu để giúp đỡ ông. Thầy đội áp giải tù nhân tên là Giu-lơ, đối xử rất tử tế với ông Phao-lô. Khi tàu đến Si-đôn và tạm nghỉ tại đó, thầy đội Giu-lơ đã cho phép ông Phao-lô đi thăm các bạn hữu và để cho họ chăm sóc ông (câu 3).

Đây là một điều rất lạ lùng, hiếm có khiến chúng ta tin rằng chính Chúa đã làm việc trong lòng thầy đội Giu-lơ để ông “đãi Phao-lô cách nhân từ” như vậy. Đồng đi với Sứ đồ Phao-lô còn có ông A-ri-tạc là một Cơ Đốc nhân, và ông Lu-ca là thầy thuốc để chăm sóc cho Sứ đồ Phao-lô. Tuy ở đây không thấy tên ông Lu-ca, nhưng sách Công-vụ Các Sứ-đồ do ông Lu-ca viết và ông đã dùng từ “chúng ta” (câu 2, 5, 8) cho thấy có ông Lu-ca cùng đi với Sứ đồ Phao-lô trong hành trình này, nhờ đó ông đã ghi chép lại các diễn biến khá chi tiết. Chúa biết Sứ đồ Phao-lô đủ sức chịu đựng khi ông bị bắt và bị xét xử nên Ngài để ông chịu một mình.

Nhưng Chúa biết hành trình trên biển đi đến La Mã vô cùng cam go quá sức chịu đựng của Sứ đồ Phao-lô, nên Ngài đã sắm sẵn những người tử tế, nhân hậu, nhiệt thành để giúp đỡ cho ông Phao-lô về mọi mặt. Cũng vậy, khi chúng ta vâng lời Chúa bước đi và phục vụ Ngài thì Chúa sẽ lo liệu cho chúng ta mọi bề, đúng lúc, và đúng nhu cầu. Chúa toàn tri biết rõ mọi việc hơn chúng ta biết nên hãy cứ vững tin nơi Ngài, đặt tương lai mình trong tay Ngài như lời bài hát: “Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều, tôi không hề lắng lo làm sao. Bởi tôi biết Đấng nắm tương lai mình, và tôi biết Ngài đang dắt chăn.”

Bạn có vững tin và bước đi với Chúa trong mọi hoàn cảnh không?

Lạy Chúa vĩ đại! Con thật nhỏ bé và bất năng trong cuộc đời đầy giông bão. Cầu xin Chúa đồng hành, dẫn dắt con trong mỗi bước đường đời và cho thuyền nhỏ của con núp trong kẽ đá vững an của Ngài lúc cuồng phong.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page