top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chớ Dự Vào Công Việc Của Tối Tăm


“Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn” (Ê-phê-sô 5:11).

Câu hỏi suy ngẫm:

Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại La Mã thờ phượng, phục vụ Chúa như thế nào?

Ông nêu lên hai mệnh lệnh nào trong câu 2? Cơ Đốc nhân có nên tham dự lễ hội Halloween? Tại sao?

Sứ đồ Phao-lô khơi gợi lòng thương xót của Đức Chúa Trời để nài khuyên con dân Chúa tại La Mã dâng thân thể mình làm sinh tế sống và thánh lên cho Chúa. Thân thể ở đây là toàn bộ con người mới của Cơ Đốc nhân gồm thân, hồn, linh, là con người đã được Chúa biến đổi trở nên thánh khiết, sống động. Đó chính là sự thờ phượng, phục vụ hài lòng Chúa. Trong câu 2, ông nêu ra hai mệnh lệnh dành cho người đã nhận được ơn thương xót của Đức Chúa Trời và đã bằng lòng “dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời.” Hai mệnh lệnh đó là “đừng làm theo đời này” và “hãy biến hóa.” “Đừng làm theo đời này” là đừng bắt chước theo thế gian. Từ “đời này” có nghĩa là “thế gian” hay “vương quốc của Sa-tan.” Con dân Chúa đã nhận được sự thương xót vô bờ bến của Đức Chúa Trời qua sự chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự thay cho tội lỗi của chúng ta thì cần phải thể hiện nếp sống đẹp lòng Chúa qua đời sống được đổi mới, nên “hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”

Cơ Đốc nhân ý thức mình đã được cứu chuộc bởi dòng máu quý giá của Chúa Giê-xu thì tuyệt đối không nên tham dự lễ hội Halloween dưới bất kỳ hình thức nào, vì đằng sau lễ hội đó là sự chi phối của Sa-tan, kẻ cầm quyền chốn không trung và thế gian mờ tối này. Thay vào đó, chúng ta nên ưu tiên sống theo Lời Chúa dạy và tận dụng cơ hội để chia sẻ Phúc Âm cho đồng bào để đem họ ra khỏi nơi tối tăm. Lẽ nào một Cơ Đốc nhân đã được đổi mới mà lại làm theo đời này, cho rằng Halloween chỉ là hoạt động vui chơi vô hại, có thể tham gia để hòa đồng với bạn bè và xã hội? Sứ đồ Phao-lô nói cách mạnh mẽ: “Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn” (Ê-phê-sô 5:11).

Chúa Giê-xu là Đấng đã cầu nguyện cho chúng ta và Ngài vẫn tiếp tục cầu thay cho chúng ta: “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; Lời Cha tức là lẽ thật” (Giăng 17:15-17). Vì vậy, “Đừng làm theo đời này” và “chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn.”

Bạn có tham dự lễ hội Halloween không? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì?

Lạy Chúa, xin cho con quyết không làm theo đời này, không dự vào công việc của sự tối tăm, nhưng mạnh mẽ rao truyền ánh sáng Phúc Âm để xua tan bóng tối của thế gian.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

34 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page