top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lời Khuyên Khôn Khéo


“...nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời. Chúng nghe theo lời người” (câu 39).

Câu hỏi suy ngẫm:

Các sứ đồ đang ở trong tình trạng nguy hiểm như thế nào?

Ông Ga-ma-li-ên đã có lời khuyên khôn khéo ra sao? Kết quả lời khuyên khôn khéo này là gì?

Làm thế nào bạn có sự khôn ngoan và bén nhạy để hành xử trong những hoàn cảnh khó khăn?

Các sứ đồ đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm khi Tòa Công Luận âm mưu giết họ. Các thầy cả thượng phẩm và thông giáo không đồng ý về lời giảng dạy của các sứ đồ nên cấm họ (câu 28). Nhưng họ cứ tiếp tục rao giảng, vì thế họ bị bắt đưa đến trước Tòa Công Luận, và cách trả lời của họ tại đây càng khiến cho các vị trong Tòa Công Luận “nghiến ngầm, giận hoảng, bàn mưu giết các sứ đồ” (câu 33).

Lúc này, ông Ga-ma-li-ên, một người Pha-ri-si giữ luật rất tốt và là người được dân chúng kính trọng, đã đứng ra cho những lời khuyên rất khôn khéo. Ông đã khéo léo phân tích sự việc và đưa ra những ví dụ để cả Tòa Công Luận được thuyết phục. Ông Ga-ma-li-ên không hề bênh vực cho lời dạy của các sứ đồ và cũng có thể ông cũng không ủng hộ họ. Nhưng ông nhận ra quyền tể trị của Đức Chúa Trời và không muốn chống nghịch lại với Ngài. Vì thế, ông đã khuyên: “Hãy lánh xa những người đó, để mặc họ đi. Vì… nếu bởi Đức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời” (câu 38-39). Những lời khuyên khôn khéo của ông đã nhận được sự đồng tình của Tòa Công Luận, vì thế họ đã không cố tìm cách giết các sứ đồ nữa nhưng chỉ “sai đánh đòn, rồi cấm không được lấy Danh Đức Chúa Giê-xu mà giảng dạy; đoạn tha ra” (câu 41).

Ông Ga-ma-li-ên đã nhận biết quyền năng của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của con người, và Chúa đã dùng lời khuyên khôn khéo của ông để giải cứu các sứ đồ của Ngài. Mặt khác, ông Ga-ma-li-ên là một trong những người rất có uy tín và được tôn trọng trong Tòa Công Luận cho nên khi ông đưa ra lời khuyên khôn khéo, hợp lý thì được chấp nhận và cũng ngăn chặn được hành động sai trật của các nhà lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ. Con dân Chúa đều là những người lãnh đạo thuộc linh trong gia đình, nhóm nhỏ, hoặc Hội Thánh, được sự soi sáng của Chúa Thánh Linh, chúng ta càng phải khôn khéo hơn, không nên hấp tấp, nóng vội giải quyết mọi việc theo cảm tính. Trong từng tình huống cần phải đặt mình trong tay Chúa, cầu xin Ngài ban sự khôn ngoan, nhạy bén nhận ra vấn đề và khéo léo đưa ra những lời khuyên thích hợp để giúp nhau. Lời khuyên khôn khéo sẽ giúp tránh được nhiều nan đề trong cuộc sống.

Bạn có cầu nguyện xin Chúa ban sự khôn ngoan trước khi đưa ra lời khuyên không?

Lạy Chúa, xin cho con khôn ngoan để có lời khéo léo, phù hợp hoàn cảnh hầu có thể giúp được người khác xử sự đúng.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

18 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page