top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Yêu Thương Và Hy Sinh


“Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm:

Mặc dù có vai trò là “đầu của vợ” (câu 23), Sứ đồ Phao-lô khuyên người chồng cần có cách cư xử thế nào với vợ mình (câu 25, 28)?

Theo gương mẫu của ai? Từ đó rút ra những nguyên tắc nào cho người lãnh đạo thuộc linh?

Bạn áp dụng những nguyên tắc này vào sự phục vụ Chúa như thế nào?

Trong khi nhận biết vai trò và vị trí mà Đức Chúa Trời giao cho mình là “đầu của vợ” (câu 23), người chồng cũng phải nhận biết rõ trách nhiệm của mình là yêu vợ. Người chồng phải yêu vợ mình theo mẫu mực của Đấng Christ yêu Hội Thánh, xả thân vì Hội Thánh (câu 25). Làm “đầu” không có nghĩa là có đặc quyền để sống với một nguyên tắc khác biệt so với phần còn lại, nhưng “người làm đầu” phải là gương mẫu cho nguyên tắc chung của đời sống Cơ Đốc, đó là yêu thương. Phẩm chất quan trọng hơn hết của người lãnh đạo thuộc linh chính là tình yêu. Lãnh đạo thuộc linh trước nhất là lãnh đạo trong tình yêu và qua tình yêu. Cũng giống như người chồng phải biết trân trọng, nâng niu, chăm sóc chu đáo vợ mình như chính thân mình (câu 28), thì người lãnh đạo thuộc linh cũng phải biết yêu thương bầy chiên mà Chúa giao cho mình.

Đấng Christ yêu Hội Thánh bày tỏ qua việc “phó chính mình vì Hội Thánh” (câu 25). Người chồng yêu vợ cũng phải biết hy sinh vì vợ. Chồng sẽ không lạm dụng địa vị và quyền lực của mình để đối xử cay nghiệt với vợ, nhưng quan tâm đến lợi ích của vợ, sẵn sàng từ bỏ lợi ích của mình vì lợi ích của vợ. Một người lãnh đạo mà chỉ nghĩ đến mình, chỉ quan tâm đến uy tín, danh dự, quyền lợi của mình thì người đó không hề có “thuộc linh.” Nhưng đó chỉ là “muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em”; và vì họ là “muông sói” nên họ sẽ “chẳng tiếc bầy đâu” (Công-vụ Các Sứ-đồ 20:29). Người chăn giả không hề xem sự sống và lợi ích của bầy là ưu tiên, nhưng một người chăn thật luôn yêu chiên và hy sinh vì chiên.

Đấng Christ yêu Hội Thánh nên Ngài đã khiến Hội Thánh được tinh sạch và toàn hảo. Tình yêu chồng dành cho vợ là tình yêu đem lại sự gây dựng (câu 26-27). Cũng vậy, mục đích của người lãnh đạo thuộc linh không phải là cai trị bầy chiên, bắt bầy chiên làm theo ý mình, trở nên giống như mình, nhưng là gây dựng bầy chiên trong tình yêu và trong Lời Chúa để họ có sự trưởng thành thuộc linh, giống Chúa, và sống theo gương của Ngài.

Bạn có bằng lòng yêu thương và hy sinh cho anh chị em mình không?

Lạy Chúa, xin dùng con để bày tỏ tình yêu của Ngài cho những người Ngài đặt để trong sự lãnh đạo và hướng dẫn của con. Xin cho con luôn nhớ anh chị em con chính là “bầy” của Chúa, không phải của con, và Ngài muốn con yêu thương, hy sinh cho họ như chính Ngài đã yêu thương và hy sinh cho con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page