top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Điều Quan Trọng Hơn


“Đức Chúa Trời tôi có cảm động lòng tôi chiêu tập những người tước vị, các quan trưởng, và dân sự, đặng đem chúng vào sổ từng gia phổ” (câu 5a).

Câu hỏi suy ngẫm:

Câu 4 cho thấy tình hình dân cư Ít-ra-ên thế nào?

Ông Nê-hê-mi đã làm gì để củng cố lại tình hình người Ít-ra-ên lúc bấy giờ?

Những việc làm đó giúp ích gì cho người Ít-ra-ên? Bạn học được gì qua cách lãnh đạo của ông Nê-hê-mi?

Dù tường thành Giê-ru-sa-lem đã hoàn tất nhưng tình hình dân cư Ít-ra-ên lúc bấy giờ còn thưa thớt, nhà cửa chưa được xây cất nhiều (câu 4), nên họ có thể bị các dân tộc chung quanh tấn công bất cứ lúc nào. Dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, ông Nê-hê-mi là một người lãnh đạo khôn ngoan luôn biết rõ cần phải làm gì trong những giai đoạn khác nhau. Người Ít-ra-ên cần củng cố lại tình hình dân cư trong thành Giê-ru-sa-lem, cũng như thận trọng trong công tác đề phòng giặc ngoại xâm. Đây là một trong những công việc quan trọng không thể lơ là, chúng ta đừng quên trong vòng con dân Ít-ra-ên có những người sẵn sàng cung cấp tin tức cho kẻ thù của họ (6:17).

Thật không thừa hay quá lo xa khi ông Nê-hê-mi phân công nhiều nhóm người khác nhau phụ trách những công việc khác nhau (câu 1). Hơn nữa, ông còn căn dặn từng chi tiết cụ thể về thời gian đóng và mở cửa thành, hay về việc cửa thành lúc nào cũng phải có người canh giữ. Không dừng lại tại đó, ông còn được sự thúc giục từ Chúa rằng cần phải soát xét lại từng gia phổ của từng dòng tộc của người Ít-ra-ên, để đưa mọi thứ vào đúng trật tự của guồng máy làm việc.

Có thể nói ông Nê-hê-mi đang thiết lập lại hệ thống an ninh và đồng thời cũng quan tâm đến việc tổ chức lại đời sống trong cư dân Ít-ra-ên, nhằm bảo vệ dân Chúa để họ có thể sống yên bình phía sau sự che chắn của vách tường thành. Từ cách lãnh đạo của ông Nê-hê-mi, chúng ta nhận biết mục đích của việc hoàn tất tường thành là để bảo vệ dân Chúa sống an bình, có thể trở về nếp sống sinh hoạt như tổ phụ họ trước kia, chứ không phải để khoe khoang hay lên mặt với các dân tộc chung quanh. Với ông Nê-hê-mi, xây dựng tường thành là quan trọng, nhưng việc gây dựng lại cộng đồng dân Chúa còn quan trọng hơn gấp nhiều lần.

Bài học về cách lãnh đạo của ông Nê-hê-mi nhắc chúng ta về một phương diện, có thể nói nhu cầu xây cất nhà thờ để phục vụ cho những sinh hoạt của con dân Chúa là quan trọng, nhưng cũng đừng quên, việc gây dựng con người lại càng quan trọng hơn. Có ích gì khi chúng ta sở hữu những cơ sở vật chất to đẹp, mà tình trạng con dân Chúa nhóm lại thờ phượng Chúa thưa thớt, đời sống tâm linh èo uột.

Bạn có đang vì những công việc tưởng chừng là quan trọng mà lại lãng quên việc gây dựng đời sống tâm linh của con dân Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho con được sự khôn ngoan từ Ngài để con biết rằng đời sống tâm linh của từng con người quan trọng hơn những cơ sở vật chất mà con có hay đang nỗ lực để có.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

11 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page