top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Được Ở Trong Nhà Cha


“Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó”(câu 2-3).

Câu hỏi suy ngẫm:

Chúa Giê-xu hé mở cho môn đệ biết những gì về Nhà Cha?

Điều này khích lệ các môn đệ ngày xưa và Cơ Đốc nhân ngày nay như thế nào?

Làm thế nào đến ngày cuối cùng bạn được ở trong Nhà Cha?

Sau khi Chúa Giê-xu khích lệ môn đệ trong câu 1, “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa,” Ngài hé mở cho họ biết về Nhà của Cha và tương lai họ sẽ được ở với Chúa như thế nào. Qua lời Chúa phán trong câu 2-3, chúng ta biết được một phần huyền nhiệm của Nhà Cha cũng như nhiều lời hứa của Chúa. Trước hết, Chúa cho biết trong Nhà Cha có nhiều chỗ ở. Không giống như nhà của con người ở trần gian luôn có diện tích hạn chế nhưng Nhà Cha có đủ chỗ ở cho tất cả con cái Ngài.

Thứ hai, Chúa cần phải đi là để sửa soạn cho con dân Chúa một chỗ ở. Sự chết của Chúa trên cây thập tự mở ra con đường cho những ai tin Ngài được đi đến Nhà Cha. Thứ ba, Chúa đi nhưng Ngài sẽ trở lại để đem môn đệ của Chúa đi với Ngài. Đây là lời hứa Ngài sẽ sống lại, thăng thiên, và sẽ tái lâm để tiếp rước những người yêu mến Chúa về ở với Ngài trong Nhà Cha. Đó là điều hoàn toàn chắc chắn và là niềm hy vọng cho mỗi con dân Chúa. Thứ tư,trong ngày cuối cùng, Chúa hứa Ngài ở đâu thì con dân Chúa cũng ở đó với Ngài. Còn gì phước hạnh hơn khi được ở với Chúa là Đấng mình tin theo và tôn thờ.

Người theo Chúa không tránh khỏi những phong ba bão táp khi bước đi với niềm tin của mình, nhưng Lời Chúa khích lệ và thêm sức mạnh cho mỗi chúng ta để chúng ta không bối rối nhưng cứ vững tin nơi lời hứa của Ngài. Chúng ta phải hiểu Nhà Cha không phải là ngôi nhà bằng gạch đá như ở trần gian, nhưng chỉ về nơi Đức Chúa Trời ngự. Nói cách khác, Nhà Cha là nơi có sự hiện diện của Chúa. Như vậy, người theo Chúa phải nhớ rằng quê hương thật của mình không phải là ngôi nhà trên đất nhưng là Thiên Đàng phước hạnh trên trời. Dù bây giờ chúng ta đang ở trong ngôi nhà dột nát, nhưng nếu chúng ta cứ vững lòng trung tín theo Chúa cho đến cuối cùng thì đến kỳ, thì chúng ta sẽ được Chúa tiếp rước về miền vinh quang, được cùng ở đời đời trong sự hiện diện vinh quang của Chúa yêu dấu chúng ta.

Bạn có vững tin và trông chờ ngày được về ở trong Nhà Cha không?

Tạ ơn Chúa vì được Chúa cho biết phần nào những huyền nhiệm trong Nhà Cha, xin cho con trung tín theo Chúa cho đến ngày cuối cùng để con được Ngài đem con về ở trong Nhà Cha vinh quang, phước hạnh.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page