top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tấm Lòng Người Chăn


“Ôi! Tôi đau lòng, đau lòng! Cơn đau đớn quặn thắt lòng tôi; lòng đương bối rối trong tôi. Tôi không thể làm thinh! Hỡi linh hồn tôi, vì mày nghe giọng kèn và tiếng giặc giã” (Giê-rê-mi 4:19).

Câu hỏi suy ngẫm:

Tiếng kêu than trong câu 24 là của ai?

Những từ ngữ nào được dùng để mô tả nỗi lòng của Tiên tri Giê-rê-mi?

Hình ảnh “thắt lưng bằng bao gai, và lăn trong tro bụi” có ý nghĩa gì?

Bạn học được gì trong công tác chăm sóc người khác?

Câu 24 ghi lại phản ứng của dân Chúa khi nghe những lời tiên tri về sự đoán phạt. Từ “chúng ta” cho thấy đây cũng là lời của nhà tiên tri nói thay cho dân Chúa, trong đó có cả tâm trạng của chính ông. Hàng loạt những từ ngữ có giá trị biểu cảm cao được dùng để diễn tả tâm trạng của nhà tiên tri và dân Chúa khi nhận sứ điệp từ Đức Chúa Trời: “Tay đều yếu đuối,” “thảm thiết,” “cơn quặn thắt,” “sự kinh hãi,” “tiếng than khóc đắng cay.” Thật đáng buồn vì dân Chúa tuy sợ hãi nhưng cũng cứ phớt lờ, vô tâm, cứng lòng; còn Tiên tri Giê-rê-mi khi nhận lãnh sứ điệp từ Chúa và truyền lại cho dân Chúa thì ông hết sức đau lòng và quặn thắt tâm can (4:19).

Khi nghe tin tức ấy, không chỉ dân chúng mà chính ông cũng cảm giác tay chân mình rụng rời, sự buồn rầu xâm chiếm toàn tâm trí. Ông cùng dân Chúa đau đớn khác nào trải qua cơn đau quặn thắt của một phụ nữ khi sinh nở. Lời mô tả trong câu 25 cho chúng ta hình dung cảnh một người cha đang hốt hoảng, la toáng lên khi thấy những nguy hiểm đang đến rất gần các con của mình và sự kinh hoàng bao trùm khắp mọi nơi. Rồi người cha thiết tha kêu gọi “hỡi con gái của dân ta, hãy thắt lưng bằng bao gai, và lăn trong tro bụi.” Đây là hình ảnh mô tả một người ăn năn, đau đớn về những việc đang xảy đến trên bản thân, gia đình, dân tộc. Một lần nữa Tiên tri Giê-rê-mi hết lòng kêu gọi dân Chúa hãy ăn năn, hãy đau đớn khóc than cho số phận bi thảm mà họ sẽ phải đối diện.

Hình phạt người Ít -ra-ên gánh chịu xứng đáng với tội lỗi mà họ đã phạm cùng Đức Chúa Trời. Dù vậy, Tiên tri Giê-rê-mi không rao sứ điệp đoán phạt trong sự giận dữ, bỏ mặc nhưng ông đặt mình vào tình cảnh của dân Chúa để đồng cảm và nói thay cho họ. Ông cùng đau đớn trong nỗi đau mà họ gánh chịu. Bài học nhắc nhở chúng ta cần hết lòng quan tâm, yêu thương bầy chiên mà Chúa giao trách nhiệm cho mình chăn dắt. Cho dù bầy chiên cứ tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi chăng nữa thì người chăn của Chúa cũng không chán nản bỏ mặc mà phải biết đau đớn, yêu thương, và kiên trì nhắc nhở để mong bầy chiên quay trở lại với Chúa.

Bạn có phản ứng ra sao khi nhìn thấy những người bạn đang hướng dẫn phạm điều sai trật?

Lạy Đức Chúa Trời! Xin đổ đầy trong con tình yêu thương của Ngài, để con yêu thương những anh chị em cùng đức tin và kiên trì nhắc nhở, khuyên giục nhau sống hài lòng Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page