top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Cảm Tạ Chúa


“Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần. Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, cảm tạ Danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa” (câu 1-2).

Câu hỏi suy ngẫm:

Vua Đa-vít cảm tạ Chúa về những điều gì?

Làm thế nào để lòng biết ơn Chúa của bạn ngày càng sâu đậm?

Bạn cảm tạ Chúa về những điều gì trong cuộc sống?

Thi-thiên 138 là lời cầu nguyện cảm tạ của Vua Đa-vít dâng lên Chúa. Ông đã trải nghiệm sự thành tín của Chúa qua từng giai đoạn của cuộc đời nên ông bày tỏ lòng vui mừng và biết ơn Chúa sâu sắc. Vua Đa-vít thưa với Chúa ông sẽ “hết lòng cảm tạ Chúa” và “hát ngợi khen Chúa” (câu 1-2). Không chỉ một mình ông, mà các lãnh đạo trần gian cũng phải chúc tụng Chúa khi nghe Lời Chúa và nhìn thấy những điều Ngài thực hiện qua đời sống ông (câu 4). Xa hơn nữa, lời cầu nguyện của ông cũng bày tỏ mối liên hệ sâu sắc của ông với Chúa. Mối liên hệ này lớn lên, vững chắc qua mỗi trải nghiệm về sự yêu thương và nhân từ của Chúa trong từng giai đoạn của đời ông. Sự nhân từ của Chúa bày tỏ cho ông trong quá khứ (câu 2), trong hiện tại, và sẽ còn đến đời đời (câu 8). “Chúa đáp lời” ông (câu 3), Chúa thương xót “người hèn hạ” như ông (câu 6), Chúa che chở, bảo vệ, và giải cứu ông (câu 7). Ông cảm tạ Chúa đã hoàn tất mục đích Chúa dành cho cuộc đời ông.

Cầu nguyện là một đặc ân tuyệt vời của Đức Chúa Trời ban cho loài người. Chúa là Đấng sáng tạo và cai quản vũ trụ nhưng Ngài đã cho phép con người tương giao với Ngài. Lời cầu nguyện của chúng ta bao gồm các lời ca ngợi, cảm tạ, xưng tội, cầu xin, cầu thay. Tất cả đều cần thiết, nhưng chúng ta cần dành nhiều thời gian hơn để nhớ lại các phước hạnh Chúa ban và dâng lời cảm tạ. Một điều Cơ Đốc nhân nói chung thường mắc phải là mau quên ơn Chúa. Chúng ta thường biết ơn Chúa, sốt sắng ca tụng Ngài ngay sau khi chúng ta nhận được phước hạnh Chúa ban, hoặc chứng kiến những công việc diệu kỳ của Ngài, nhưng sau đó lại mau chóng quên các ơn phước ấy, và lời cầu nguyện của chúng ta chỉ còn là những nhu cầu cần cầu xin mà thôi.

Chìa khóa để giúp chúng ta luôn cảm tạ trong sự cầu nguyện là học Lời Chúa và tương giao với Chúa để biết Ngài sâu nhiệm hơn. Khi học Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy tình yêu và sự thành tín của Chúa dành cho chúng ta, từ đó đời sống chúng ta sẽ thêm lên lời chúc tụng và cảm tạ. Không những chúng ta cảm tạ Chúa về những điều Ngài đã làm cho chúng ta, mà còn cảm tạ Chúa về sự tốt đẹp, tình yêu, sự thành tín, và vinh quang của Ngài nữa.

Bạn đã dành bao nhiêu thời gian cảm tạ Chúa trong lời cầu nguyện của bạn mỗi ngày?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho sự mau quên ơn Chúa của con. Xin cho con ham thích học Lời Chúa và lớn lên trong Ngài để đời sống con luôn sống biết ơn và ngợi tôn Chúa mỗi ngày.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

236 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page