top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hình Phạt Cho Người Làm Ác


“Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho” (I Phi-e-rơ 5:10).

Câu hỏi suy ngẫm:

Ông Ê-li-pha khẳng định điều gì về hoạn nạn của ông Gióp?

Có phải tất cả hoạn nạn đều là do hậu quả của việc làm ác chăng?

Bạn có chấp nhận sự thử thách tạm thời để nhận được vinh quang đời đời không?

Sau khi đã lên án ông Gióp cậy sự khôn ngoan và công chính riêng của mình nên không chịu ăn năn, ông Ê-li-pha cố gắng thuyết phục ông Gióp nghe theo lời ông. Ông kể những hậu quả mà ông đã thấy người làm ác gánh chịu nhằm thuyết phục ông Gióp thay đổi ý định (câu 17-35). Ông Ê-li-pha khuyên ông Gióp: “Tôi sẽ dạy ông, ông hãy nghe tôi, tôi sẽ thuật cho ông điều tôi đã thấy” (câu 17). Hơn nữa, những điều ông Ê-li-pha nói cũng chính là những kinh nghiệm, sự khôn ngoan mà tổ phụ để lại (câu 18).

Trong phần đầu lời dạy dỗ của mình (câu 17-26), ông Ê-li-pha liệt kê một loạt tai họa mà người ác phải gánh chịu như: Trọn đời bị đau đớn, hà hiếp; đang sống an lành thì bị kẻ cướp xông đánh; kẻ thù rình giết; sự đói khát, sự gian nan và buồn thảm (câu 20-24). Cuối cùng, ông Ê-li-pha kết luận rằng, những tai họa mà người làm ác phải gánh chịu là do họ “chống cự Đức Chúa Trời,” “kiêu ngạo với Đấng Toàn Năng” (câu 25). Người ác phải nhận lãnh hậu quả khi bướng bỉnh, ngoan cố chống nghịch với Chúa (câu 26).

Những tai họa ông Ê-li-pha mô tả gợi nhớ lại những tai họa mà ông Gióp đang gánh chịu, chỉ trong một ngày mà ông mất tất cả của cải, tôi trai, tớ gái, và các con trai, con gái đều chết (Gióp 1:13-18). Ông Ê-li-pha vẫn khẳng định rằng ông Gióp bị hoạn nạn là do hậu quả của tội lỗi ông Gióp đã làm. Chúng ta thấy những kiến thức ông Ê-li-pha và những gì học được từ tổ phụ về hậu quả người làm ác phải nhận là có thật. Hơn nữa, người làm ác phải chịu hình phạt đời đời trong ngày cuối cùng khi Chúa trở lại. Nhưng không phải những kinh nghiệm ông Ê-li-pha đều đúng cho mọi người, mọi hoàn cảnh. Ông đã áp dụng một cách máy móc đối với ông Gióp khi cho rằng ông Gióp phải trả giá cho tội của ông.

Thực tế, ông Gióp không có tội trong tai họa ông phải chịu, ông cũng không ngoan cố không chịu ăn năn về tội mình. Ngày nay, nhiều con dân Chúa đang sống trong thử thách, đau khổ nhưng không phải vì họ phạm tội với Chúa, mà có thể vì họ dám sống cho Chúa và cho tha thân. Họ chấp nhận hy sinh của cải, tình cảm, và ngay cả tính mạng cho Chúa, chấp nhận thử thách tạm trong hiện tại để nhận được vinh quang đời đời trong Chúa (I Phi-e-rơ 5:10).

Bạn có sẵn sàng vì Chúa mà chịu khổ không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn kính yêu Ngài trong mọi hoàn cảnh; xin giúp con giữ vững niềm tin, chấp nhận thử thách hiện tại, và hướng đến vinh quang đời đời trong Nước Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page