top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Người Có Tính Xác Thịt


“Vả, người có tính xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm:

Sứ đồ Phao-lô dùng cụm từ “người có tính xác thịt” để chỉ về ai?

Họ có suy nghĩ và thái độ ra sao với những điều thuộc linh?

Điều này nhắc nhở gì cho con dân Chúa ngày nay?

Trong câu 12, Sứ đồ Phao-lô nói đến “thần thế gian” và “Thánh Linh của Đức Chúa Trời,” thì tiếp trong câu 14-15 hai nhóm người được ông đề cập đến là “người có tính xác thịt” và “người có tính thiêng liêng.” Trước tiên, chúng ta nói về người có tính xác thịt. Sứ đồ Phao-lô cho biết “người có tính xác thịt” là người không có sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống. Họ có thể là người chưa được tái sinh, hoặc đã nhận được sự tái sinh nhưng không bước đi theo Chúa Thánh Linh hướng dẫn, mà vẫn cứ sống theo bản tính tự nhiên. Vì không được Chúa Thánh Linh soi sáng nên không hiểu được giá trị của những điều mầu nhiệm từ Đức Chúa Trời. Chính vì thế, họ cũng không sở hữu được những sự thuộc về Chúa Thánh Linh.

Đối với họ, những lẽ thật trong chân lý Thánh Kinh và những ân tứ thuộc linh là những điều họ không yêu thích, và chẳng thể hiểu được. Bởi thế, họ cho những lẽ thật đó là những “sự rồ dại” (câu 14). Ngoài ra, “người có tính xác thịt” không đem đến sự hiệp nhất trong vòng Hội Thánh. Chính những người này đã gieo rắc và gây nên sự chia rẽ trong cộng đồng, tạo nên những phe phái phá vỡ sự gắn bó trong gia đình đức tin (Giu-đe 1:18-19).

Những điều Sứ đồ Phao-lô trình bày thật sự là một thách thức cho những tín hữu tại Cô-rinh-tô nói riêng và cho Cơ Đốc nhân nói chung. Chúng ta cần xác định mình có đang thuộc nhóm người có tính xác thịt mà Sứ đồ Phao-lô đã nêu ra không. Những tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô tự hào trong địa vị mới của mình là môn đệ của Đấng Christ, nhưng trong những việc làm mà họ thể hiện bày tỏ rõ ràng họ đang sống một đời sống theo sự hướng dẫn của bản tính xác thịt.

Đây chính là một sự nhắc nhở, thức tỉnh cho mỗi chúng ta ngày nay. Nếu chúng ta làm tín hữu Tin Lành, đi nhà thờ mỗi tuần nhưng vẫn còn sống theo sự hướng dẫn của bản tính xác thịt, nghĩa là không theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, thì chúng ta vẫn thuộc về “người có bản tính xác thịt,” và như vậy sẽ không được nhận những ơn cao quý từ Chúa Thánh Linh. Bởi vì mọi vấn đề thiêng liêng phải được xem xét theo cách thiêng liêng, không thể cậy vào sự khôn ngoan của xác thịt để đoán định.

Bạn nhận biết mình đang thuộc nhóm nào trong hai nhóm người mà Sứ đồ Phao-lô đã nêu?

Lạy Chúa Thánh Linh! Xin thăm viếng và dẫn dắt con mỗi ngày, giúp con thông hiểu những lẽ thật thuộc linh để con nhận được những điều thuộc về Thánh Linh của Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

249 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page