top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Giàu Có Nơi Đức Chúa Trời


“Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài” (II Ti-mô-thê 4:7-8).

Câu hỏi suy ngẫm:

Có người đến xin Chúa điều gì và Ngài trả lời ra sao?

Tại sao Chúa nói người giàu trong câu chuyện là dại dột?

Chúa muốn dạy gì về sự giàu có?

Bạn làm gì để xây dựng sự giàu có nơi Đức Chúa Trời trong năm mới?

Có một người đến xin Chúa nói với người anh chia gia tài cho mình. Chúa nói với đoàn dân: “Sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu” (câu 15b). Mục đích của đời sống con người không phải là của cải nhiều hay ít. Người lấy của cải người khác hay người bị mất của cải đều không thể sống vui, hạnh phúc. Con người sẽ không bao giờ được an nghỉ khi dựa vào của cải. Chúa dùng chuyện ngụ ngôn để giải thích cho dân chúng về một người “giàu có nhưng dại” để dạy dân chúng về mục đích sống của người theo Chúa.

Người giàu dại dột trong nhiều phương diện. Người ấy dại vì nghĩ rằng sự giàu có là do chính mình làm được nên quên ơn Chúa. Người ấy chỉ nói cái tôi của mình: Kho tàng, sản vật, gia tài, và cả linh hồn đều là của tôi. Điều dại lớn hơn nữa của người giàu là không biết sự sống mình do Chúa nắm giữ. Đức Chúa Trời phán: “Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” (câu 20). Khi con người qua đời không thể đem gì đi với mình. Người dại đã dùng cả cuộc đời mình để tích lũy của cải và rồi kết thúc cuộc đời bằng sự hư không.

Chúa Giê-xu không kết tội người giàu, nhưng Ngài muốn con người hướng đến sự giàu có thiên thượng, đó là không nương cậy vào của cải tiền bạc không bền vững, nhưng nương cậy vào Chúa là Đấng đời đời không hề thay đổi. Giàu có là phước hạnh Chúa ban cho khi con người biết dùng của cải theo ý Chúa, phục vụ Chúa. Nên nhớ tiền bạc là phương tiện, không phải là cứu cánh. Mục đích sống của con dân Chúa là tìm sự “giàu có nơi Đức Chúa Trời,” chứ không phải là của cải vật chất ở đời này.

Một năm trôi qua, mỗi chúng ta nhìn lại mình đang sử dụng thời gian Chúa cho ra sao? Sứ đồ Phao-lô đã kết thúc đời mình tốt lành, giữ được đức tin, và mão triều thiên đã dành cho ông. Và mão triều thiên ấy cũng cho mọi người yêu mến Chúa nữa (II Ti-mô-thê 4:7-8).

Bạn đang tìm kiếm sự giàu có nơi Đức Chúa Trời hay nơi trần thế này?

Con tạ ơn Chúa về những phước hạnh Chúa ban cho con, gia đình, và Hội Thánh trong năm qua. Xin Chúa cho con sống khôn ngoan trong việc sử dụng những ân tứ Chúa ban; xin cho con biết tìm kiếm sự giàu có nơi Chúa, chứ không theo của cải tạm bợ trên đời này.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

67 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page