top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hy Vọng Mới Trong Chúa


“Ta sẽ dựng trời mới đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm:

Tiên tri Ê-sai mô tả về trời mới, đất mới như thế nào?

Trời mới, đất mới giống và khác gì với thế giới chúng ta đang sống?

Bạn có mong đợi trời mới, đất mới không?

Trời mới, đất mới trong Khải Huyền 21 nói đến tình trạng đời đời không còn tội lỗi và sự chết, còn ở đây Tiên tri Ê-sai mô tả khung cảnh trời mới, đất mới với cuộc sống quen thuộc của thành Giê-ru-sa-lem, vẫn còn tội lỗi cùng sự chết, nhưng có nhiều yếu tố mới. Đây là khải tượng của thời kỳ ngàn năm bình an. Mọi người vẫn sinh sống, làm việc, trồng vườn nho và ăn trái. Nhưng trong khung cảnh trời mới, đất mới ấy không có nước mắt, không có sự kêu la đau đớn, con trẻ không bị chết yểu. Thay vào đó, Đức Chúa Trời sẽ xóa sạch nỗi đau đớn ngày trước, con dân Ngài sẽ được sống trong mối tương giao với Ngài. Họ sẽ được vui mừng hưởng thành quả tay mình làm cho đến khi chết, và các loài thọ tạo sẽ sống hòa hợp, không làm hại lẫn nhau.

Trong thế giới hoàn hảo mà Tiên tri Ê-sai mô tả ấy, thế lực gian ác không thể tung hoành nữa, sẽ không còn cảnh cá lớn nuốt cá bé; còn kẻ cám dỗ thì vô phương thoát khỏi án phạt. Ấy là một thế giới bình yên, nơi con người và muôn vật đều sống trong sự an bình mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Có thể nói, khải tượng về khung cảnh trời mới, đất mới nhằm đem lại một hy vọng vĩnh cửu cho người Ít-ra-ên trong hoàn cảnh khốn khổ năm xưa vì phải chịu hình phạt do tội lỗi của họ gây ra.

Năm 2017 đã kết thúc với những biến động lớn về những cuộc khủng bố liên tiếp, sự bất hòa ngày càng lớn giữa những cường quốc với nhau, cùng với nhiều thiên tai xảy ra khắp nơi trên thế giới… Nhưng con dân Chúa không nhìn về quá khứ mà chán nản, tuyệt vọng, đánh mất hy vọng vào cuộc sống mà Đức Chúa Trời đang đặt để. Bởi chúng ta là con cái yêu quý của Đức Chúa Trời, và trong Ngài chúng ta có nguồn hy vọng vĩnh cửu để tiếp tục bước đi mỗi ngày. Đành rằng chúng ta cũng sẽ trải qua những biến cố khó khăn như bao người khác trên thế giới này, nhưng chúng ta luôn có một hy vọng về trời mới, đất mới mà Đức Chúa Trời đã hứa. Ở nơi đó sẽ không có sự đau khổ, không còn nước mắt, không còn những rủi ro bất trắc, mà thay vào đó là một cuộc sống bình an và hạnh phúc trong mối tương giao mật thiết với Đấng cứu chuộc mình. Năm 2018 với nhiều những thách thức phía trước, nhưng hãy nắm lấy nguồn hy vọng bất diệt ấy mà mạnh mẽ bước đi với Chúa.

Bạn hy vọng điều gì trong năm mới 2018?

Tạ ơn Chúa một năm cũ đã trôi qua dưới sự tể trị của Ngài. Năm mới, xin giúp con đặt niềm hy vọng nơi Ngài để dù hoàn cảnh sắp tới có biến động thế nào con vẫn không tuyệt vọng, vì chính Ngài là nguồn hy vọng vĩnh cửu trong con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page