top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đức Chúa Trời Là Tình Yêu


“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm:

Sứ đồ Giăng khẳng định chân lý quan trọng nào về bản chất của Đức Chúa Trời?

Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại được biểu lộ qua hành động nào?

Tại sao con dân Chúa phải yêu mến lẫn nhau?

Chủ đề quan trọng nhất đối với Sứ đồ Giăng là tình yêu thương, và đặc biệt trong phân đoạn này, ông nhấn mạnh đến tình yêu của Đức Chúa Trời. Vị sứ đồ khẳng định chân lý quan trọng: “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (câu 8b). Đây là điểm mấu chốt của cả Kinh Thánh, cho chúng ta biết rõ yêu thương là bản chất của Đức Chúa Trời. Ngài yêu nhân loại không phải vì chúng ta xứng đáng được yêu nhưng vì Ngài là tình yêu. Thật ra kể từ khi phạm tội thì con người đã trở nên thù nghịch với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Chúa vẫn yêu những người thù nghịch Ngài vì bản chất của Ngài là tình yêu nên Ngài không thể không yêu. Điều này khích lệ chúng ta rất nhiều khi biết mình đang thờ phượng và phục vụ một Đấng giàu lòng yêu thương. Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu vô điều kiện và không bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời yêu chúng ta bởi vì Ngài là tình yêu!

Không gì có thể mô tả hay so sánh được với tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người. Tình yêu của Ngài được biểu lộ rõ ràng qua hành động ban Con Một của Ngài là Chúa Giê-xu Christ đến thế gian để chịu chết vì tội lỗi chúng ta (câu 9-10). Tình yêu thôi thúc Ngài lựa chọn và hành động, chính Đức Chúa Giê-xu đã bằng lòng từ bỏ sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời để đến trần gian làm người và chịu chết trên cây thập tự làm của lễ chuộc tội cho nhân loại. Vì vậy, Sứ đồ Giăng đưa ra lời khuyên “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau” (câu 7a) vì tình yêu không phải là thành quả của con người nhưng là món quà Đức Chúa Trời ban cho. Tình yêu đến từ Chúa, cho nên “kẻ nào yêu, thì sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời” (câu 7c). Con người chỉ có thể tìm thấy tình yêu chân thật từ nơi Đức Chúa Trời vì tình yêu bắt nguồn từ Ngài.

Mỗi chúng ta khi đã tin nhận Chúa thì được sinh lại từ Đức Chúa Trời. Và vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương nên đời sống chúng ta cũng phải bày tỏ được tình yêu đối với Chúa và với những người chung quanh như mệnh lệnh của Chúa Giê-xu dạy mà chúng ta thường được nhắc đi nhắc lại là “kính Chúa, yêu người.”

Bạn bày tỏ tình yêu với Chúa và với anh chị em mình như thế nào?

Lạy Chúa, con vui mừng vì Đấng con tôn thờ là Đức Chúa Trời yêu thương. Xin giúp con luôn nhận biết tình yêu Chúa dành cho con và nhờ tình yêu ấy mà con có thể sống để bày tỏ tình yêu đối với người khác.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

82 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page