top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chúa Sửa Phạt Người Ngài Yêu


Nghe

Hê-bơ-rơ 12:4-11

“Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt”

(câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm:

Việc cha mẹ sửa phạt con có mâu thuẫn với tình yêu thương không? Tại sao?

Chúa sửa phạt con cái Ngài yêu với mục đích gì?

Bạn thường phản ứng ra sao khi bị Chúa sửa phạt?

Thoạt nhìn, sửa phạt dường như mâu thuẫn với yêu thương, nhưng trên thực tế, những cha mẹ nào quá cưng chiều con, không nỡ sửa phạt con, lại dễ khiến con trở nên hư hỏng. Lời Chúa trong Châm Ngôn 29:15 dạy: “Roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan, còn đứa con phóng túng làm nhục mẹ nó” (KTTTHĐ). Sự sửa phạt là cần thiết, nhưng cách sửa phạt thì tùy theo tuổi tác và tính tình mỗi đứa con, và tùy văn hóa của mỗi dân tộc. Có những nơi việc dùng roi vọt là bình thường, nhưng cũng có những nơi, cha mẹ dùng những biện pháp sửa phạt khiến con cái phải khép mình vào kỷ luật mà không cần đến roi vọt.

Khi thực tâm tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của mình, chúng ta được trở nên con cái của Đức Chúa Trời, được quyền gọi Ngài là Cha. Chúng ta là những người được biệt riêng cho Chúa, nên được gọi là thánh đồ (I Cô-rinh-tô 1:2), nhưng bao lâu còn sống trên đất, chúng ta còn vấp phải những “tội lỗi dễ vấn vương” (Hê-bơ-rơ 12:1). Chính Sứ đồ Phao-lô cũng than thở, “tôi không làm điều thiện mình muốn, mà làm điều ác mình không muốn” (Rô-ma 7:19).

Cho nên vì yêu thương và vì ích lợi cho chúng ta (câu 10), Chúa phải sửa phạt chúng ta. Kinh Thánh bày tỏ, chính Ngài cũng đau đớn khi sửa phạt các con cái Ngài (Ê-sai 63:9), và Ngài vui mừng khi chúng ta ăn năn lìa bỏ tội lỗi (Sô-phô-ni 3:17). Vậy sửa phạt là việc cần có của Cha Yêu thương, qua đó chúng ta được trưởng thành, được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài (câu 10).

Chúa sửa dạy con cái Ngài bằng nhiều cách. Có khi Chúa dùng Lời Ngài để cảnh cáo, cáo trách (khi đọc Kinh Thánh, nghe giảng...); có khi Chúa dùng hoàn cảnh khó khăn cho đứa con bất tuân phục; có khi Chúa cho phép ma quỷ cám dỗ, hoặc gây đau đớn để chúng ta biết khiêm nhường, nương cậy Chúa hơn (II Cô-rinh-tô 12:7-10); v.v... Dù với cách nào thì chúng ta cũng vui mừng vì khi Chúa còn sửa phạt chúng ta, có nghĩa là Ngài vẫn yêu chúng ta và chúng ta được Chúa nhận làm con của Ngài. Trước giả thư Hê-bơ-rơ trích Châm Ngôn 3:11-12 khuyên chúng ta chớ xem thường sự sửa phạt của Chúa, sự sửa phạt sẽ nặng hơn cho những người cứng lòng (Lu-ca 12:47). Cũng đừng nản lòng khi đối diện với khó khăn, Chúa biết sức chịu đựng của mỗi người chúng ta (Thi Thiên 103:13-14; I Cô-rinh-tô 10:13). Trái lại, Chúa muốn chúng ta tìm hiểu ý muốn của Ngài qua hoàn cảnh hiện tại, thuận phục (câu 9) và chịu rèn luyện để sửa đổi (câu 11).

Những khi đi sai lệch đường Chúa, bạn có nhận biết sự sửa phạt của Ngài không? Bạn có thuận phục ý Chúa để sửa đổi không?

Lạy Cha yêu thương, xin mở mắt con để con cảm nhận được tình yêu của Ngài, ngay cả lúc chịu Cha sửa phạt.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#loveofthelord #Challenge

121 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page