top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tình Yêu Đời Đời


“Ngài đã yêu những người thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng” (Giăng 13:1).

Câu hỏi suy ngẫm:

Người Ít-ra-ên đang ở trong hoàn cảnh như thế nào?

Đức Chúa Trời có lời hứa nào dành cho họ?

Ngài đã khẳng định điều gì với họ?

Chúa yêu bạn như thế nào? Còn bạn đã yêu Ngài ra sao?

Người Ít-ra-ên đang bị lưu đày tại Ba-by-lôn và họ đang ở trong tình trạng khốn khó của những người phu tù. Trong hoàn cảnh đó, Đức Chúa Trời đã dùng Tiên tri Giê-rê-mi để kêu gọi họ ăn năn và quay trở lại cùng Chúa. Song song với sứ điệp ăn năn, Tiên tri Giê-rê-mi cũng nhắc lại giao ước của Đức Chúa Trời dành cho tuyển dân của Ngài đi kèm với nhiều lời hứa. Một trong những lời hứa quan trọng và đầy hy vọng dành cho người Ít-ra-ên chính là tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời dành cho họ. Dù họ có phạm tội, dù biết bao lần họ không vâng phục Chúa nhưng tình yêu Ngài dành cho họ vẫn không hề thay đổi như Sứ đồ Giăng đã khẳng định trong Phúc Âm của ông: “Ngài đã yêu những người thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng” (Giăng 13:1).

Thật vậy, tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người là tình yêu vĩnh cửu, bền vững, và vô điều kiện vì chính Ngài là tình yêu và là nguồn của tình yêu. Tiên tri Giê-rê-mi nhắc lại lời hứa của Đức Chúa Trời cho người Ít-ra-ên rằng: “Phải, Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến” (câu 3). Chính lời hứa này mang hy vọng đến cho người Ít-ra-ên giữa hoàn cảnh lưu đày nơi xứ người. Cũng chính vì tình yêu đời đời ấy mà Đức Chúa Trời không bỏ dân Ngài chịu cảnh lưu đày mãi mãi. Cũng vì yêu họ mà Ngài đã hứa sẽ cho họ hồi hương, phục hồi lại địa vị cho họ, và Ngài khẳng định: “Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của hết thảy họ hàng Ít-ra-ên; chúng nó sẽ làm dân Ta” (câu 1). Lời hứa của Chúa đã được ứng nghiệm trên con dân Ít-ra-ên khi họ được trở về xây lại vách thành và tái lập sự thờ phượng như xưa; và lời hứa ấy cũng ứng nghiệm cho đến ngày nay. Vào năm 1948, dân Chúa tan lạc từ khắp nơi trên thế giới đã được Ngài đem về, thành lập nước Do Thái và Ngài vẫn là Đức Chúa Trời của họ, còn họ vẫn là tuyển dân của Ngài.

Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng yêu thương và nhân từ. Dù người Ít-ra-ên bội nghịch, Ngài trừng phạt họ nhưng rồi Ngài cũng cho họ được phục hồi. Ngài đã, đang và vẫn tiếp tục yêu thương họ bằng tình yêu đời đời của Ngài. Tình yêu Chúa dành cho hết thảy chúng ta cũng thế, đời đời, không hề thay đổi. Dù rất nhiều lần chúng ta sa ngã, làm Chúa buồn lòng, nhưng Ngài vẫn yêu chúng ta và sẵn sàng tha thứ khi chúng ta ăn năn và chạy đến với Ngài.

Đứng trước tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời, bạn cảm nhận thế nào và có hứa nguyện gì với Chúa?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn cảm nhận được tình yêu đời đời không dời đổi của Ngài để con cũng yêu Chúa và yêu tha nhân bằng tình yêu Chúa đặt để trong con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page