top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Sáng Tạo Yêu Thương


“Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ” (câu 27).

Câu hỏi suy ngẫm:

Đức Chúa Trời đã sáng tạo mọi sự trong tình trạng như thế nào (câu 31a, đọc thêm câu 10-25)? Đặc biệt, Ngài đã bày tỏ tình yêu thương dành cho con người ra sao trong sự sáng tạo (câu 27-29)? Bạn cần có trách nhiệm và thái độ nào đối với Đức Chúa Trời?

Sáng-thế Ký chương 1 và 2 không chỉ cho chúng ta nhận biết quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời đã tạo nên muôn loài vạn vật bằng lời phán mà còn cho chúng ta nhận biết tình yêu của Ngài ban cho tạo vật, đặc biệt dành cho loài người. Sự sáng tạo yêu thương của Đức Chúa Trời bày tỏ qua việc cho con người một sự sống tâm linh phước hạnh. Đức Chúa Trời đã cho con người đặc quyền mang lấy hình ảnh của Ngài (câu 26-27) để sống trong mối tương giao mật thiết với Ngài. Sự sáng tạo yêu thương của Đức Chúa Trời còn bày tỏ qua việc cho con người một môi trường sống tốt đẹp. Đức Chúa Trời không giao cho con người một “ngôi nhà” hỗn độn, thiếu sót để rồi con người phải chỉnh đốn lại cho hoàn thiện hơn, nhưng Ngài đã ban cho con người một thế giới được sáng tạo cách “tốt lành.”

Ngày nay, nhiều người phủ nhận sự sáng tạo tốt lành của Đức Chúa Trời và nói rằng nếu Ngài yêu thương con người thì tại sao lại dựng nên một thế giới đầy thiên tai, mưa bão, có nơi lại hạn hán khô cằn… Họ quên rằng Đức Chúa Trời yêu thương đã ban cho con người mọi sự thật tốt lành, nhưng chính tội lỗi và bởi con người không trân quý, giữ gìn môi trường khi thụ hưởng nên phải gánh lấy hậu quả.

Sự sáng tạo yêu thương của Đức Chúa Trời bày tỏ qua việc cho con người một đời sống tình cảm phong phú khi dựng nên người nam, người nữ để yêu thương, bổ sung, giúp đỡ nhau, và dự bị cho con người việc lưu truyền nòi giống (câu 27-28). Sự sáng tạo yêu thương của Đức Chúa Trời bày tỏ qua việc ban cho con người một đời sống tinh thần lành mạnh khi cho con người quyền quản trị muôn vật (câu 26b, 28b) để qua đó con người nhận ra giá trị của mình, sống cuộc đời có ý nghĩa. Sự sáng tạo yêu thương của Đức Chúa Trời bày tỏ qua việc cung cấp những nhu cầu thuộc thể khi ban cho con người nguồn lương thực để sinh sống (câu 29).

Con dân Chúa cần nhận biết sự sáng tạo đầy yêu thương của Chúa để trân quý những gì Ngài ban cho, sống biết ơn, và thờ phượng Đấng sáng tạo mình.

Mỗi ngày khi nhìn vào chính mình và nhìn ra thiên nhiên, vũ trụ… bạn có nhận biết sự sáng tạo đầy yêu thương của Đức Chúa Trời không?

Tạ ơn Chúa vì đã dựng nên con và dự bị mọi điều để đáp ứng mọi nhu cầu trong đời sống con. Con xin hứa nguyện luôn biết ơn Chúa, yêu mến, và thờ phượng Ngài trọn đời con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page