top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Sửa Phạt Yêu Thương


“Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách; vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình”(Châm Ngôn 3:11-12).

Câu hỏi suy ngẫm:

Ông bà A-đam và Ê-va đã nhận lấy hình phạt nào khi không vâng phục Đức Chúa Trời?

Chúa đã hé lộ giải pháp nào cho con người?

Ngài làm gì cho ông bà A-đam và Ê-va trước khi đuổi họ khỏi vườn Ê-đen?

Bài học này giúp bạn có thái độ nào khi nhận sự sửa phạt của Chúa?

Ông bà A-đam và Ê-va được Đức Chúa Trời tạo nên và cung ứng mọi điều thiết yếu để sống phước hạnh, vui thỏa, và ý nghĩa trong mối liên hệ yêu thương với Ngài. Thế nhưng họ đã tự phá bỏ những đặc ân và phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho, để nhận lấy những hình phạt do sự chọn lựa sai trật của mình. Từ đó, ông bà cùng dòng dõi phải chịu đau khổ về thể chất, sự xung đột và đổ vỡ trong các mối quan hệ xã hội, và sự chết thuộc thể; đồng thời không còn sống trong mối tương giao phước hạnh với Đức Chúa Trời (câu 16-24).

Con người đã lợi dụng sự tự do Đức Chúa Trời ban cho để tìm kiếm những giá trị và phước hạnh khác hơn những giá trị và phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Nếu không có sự đau khổ vì án phạt thì chắc ông bà sẽ không bao giờ ý thức hết sự quý giá của những điều họ nhận được từ Đức Chúa Trời. Nói cách khác, việc Đức Chúa Trời đuổi ông bà A-đam và Ê-va ra khỏi Vườn Địa Đàng và để cho cả nhân loại sống đau khổ trong tội lỗi là vì tình yêu thương.

Đức Chúa Trời không muốn con người xem thường tình yêu của Ngài, không nhận ra hậu quả của tội lỗi, tật nguyền về thuộc linh nên để cho con người sống với quyết định sai trật của mình. Tương tự như câu chuyện Người Con Trai Hoang Đàng trong Lu-ca 15, vì thương con nên người cha cho con tự do chọn lựa, sống với quyết định sai lầm để nhận ra giá trị của tình yêu thương gia đình. Vì sự sửa phạt của Đức Chúa Trời là sự sửa phạt yêu thương, nên Ngài đã dự bị một chương trình cứu rỗi qua sự chịu khổ và hy sinh của Chúa Giê-xu khi nhập thể thành người (câu 15). Đức Chúa Trời cũng quan tâm đến nhu cầu thuộc thể của ông bà A-đam và Ê-va (câu 21), và ngăn chặn con người phạm thêm những tội nghiêm trọng khác (câu 22-24).

Đức Chúa Trời cũng đã ban cho chúng ta, những người tin nhận Chúa Giê-xu, “mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính” (II Phi-e-rơ 1:3-4). Nhưng vì chúng ta thường có khuynh hướng sống sai trật nên Ngài sửa phạt chúng ta trong tình yêu để chúng ta biết thuận phục và ưu tiên tìm kiếm Chúa trong cuộc sống theo Ngài.

Bạn đang chọn và tìm kiếm điều gì trong cuộc sống?

Cảm tạ Chúa vì đã yêu thương con khi ban cho con những phước hạnh dư dật và cả sự sửa phạt. Xin cho con biết lắng nghe và thuận phục Chúa trong mọi hoàn cảnh đời sống.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

148 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page