top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Mệt Mỏi


“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28-29).

Câu hỏi suy ngẫm:

Trong cơn mệt mỏi, ông Gióp đã nghĩ về Chúa như thế nào?

Ông đã làm gì trong cơn mệt mỏi rã rời đó?

Bạn thường làm gì khi bị thử thách, mệt mỏi trong cuộc sống?

Làm thế nào để được yên nghỉ trong khi mệt mỏi và gánh nặng?

Sống trong thử thách quá lớn, ông Gióp mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm linh. Ông nghĩ rằng nguyên nhân của sự mệt mỏi là do Đức Chúa Trời nghịch cùng ông, “Đức Chúa Trời khiến ta mệt mỏi… đối nghịch cùng tôi” (câu 7-8). Ông nói rằng trong cơn thịnh nộ, Chúa đã “xé,” “bắt bớ,” “nghiến răng” cùng ông và kết quả là Chúa diệt hết con cái, lấy của cải, và đem bệnh tật đến với ông. Hơn thế nữa, Chúa còn phó ông vào tay người vô đạo, người gian ác (câu 11) để họ sỉ nhục, khinh chê ông. Chúa đã đem ông từ trạng thái bình tịnh, thịnh vượng, “tôi xưa bình tịnh” (câu 12) đến trạng thái mệt mỏi trong hiện tại, “nhưng bây giờ… ta mệt mỏi” (câu 7). Ông như người yếu đuối, kẻ bại trận tháo chạy trước sức mạnh của Chúa, nhưng có vẻ Chúa xem ông như tấm bia, bắn ào ạt vào lưng ông, không thương tiếc (câu 12-14). Tinh thần ông sa sút, mệt mỏi đến nỗi phải thốt lên những lời nói tuyệt vọng, có ý trách Chúa như vậy.

Và rồi trong cơn mệt mỏi rã rời, ông Gióp đã đến với Chúa, cầu nguyện, và khóc với Ngài. Ông đã phủ trên mình áo tang, hạ mặt xuống bụi đất, khóc đến sưng đỏ mắt. Mọi hy vọng của ông tàn lụi, “bóng sự chết” phủ trên ông. Ông không hiểu tại sao ông gặp tai họa trong khi tay ông không làm điều gì hung bạo với người, và ông sống tinh sạch với Chúa, lời cầu nguyện của ông vốn trong sạch, tinh tuyền (câu 17).

Trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta cũng không tránh khỏi những hoạn nạn, thử thách xảy đến cho mình, gia đình, và Hội Thánh, khiến thể xác và tinh thần chúng ta mệt mỏi. Vì không hiểu nguyên nhân của những thử thách nên đôi khi chúng ta hoài nghi tình yêu của Chúa dành cho mình. Nhiều người trong chúng ta nản lòng, oán trách Chúa, niềm tin yếu dần, rồi sống xa rời Chúa, xa rời anh chị em trong Hội Thánh. Chúa Giê-xu biết rõ những mệt mỏi của chúng ta, Ngài biết chúng ta yếu đuối, không thể có sự bình an trong những hoàn cảnh khó khăn. Đôi khi chính người thân, bạn bè không giúp giảm sự mệt mỏi của chúng ta mà còn làm nặng nề thêm. Chúa muốn chúng ta đến với Chúa, gánh lấy ách của Ngài, thì thể xác và linh hồn chúng ta sẽ được an nghỉ (Ma-thi-ơ 11:28-29).

Bạn làm gì, đến với ai, và giải quyết thế nào khi mệt mỏi trong sự thử thách?

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì khi con mệt mỏi và gánh nặng, Ngài đã cho linh hồn và thể xác con an nghỉ trong Ngài. Xin cho con biết tìm cầu Chúa trước tiên trong mọi nan đề của cuộc đời con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

58 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page