top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Dậy Sớm Phán Dậy


“Đức Giê-hô-va phán: Hiện bây giờ, vì các ngươi đã làm những việc ấy, Ta đã dậy sớm phán dạy các ngươi, mà các ngươi không nghe; lại gọi các ngươi mà các ngươi không trả lời” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “Ta đã dậy sớm phán dạy các ngươi” cho biết gì về tấm lòng và mong muốn của Đức Chúa Trời? Tại sao dân Chúa vẫn “không nghe,” “không trả lời”? Nguyên nhân nào khiến bạn thường sống trong sự mệt mỏi, chán chường?

Tương phản với sự cứng lòng, miệt mài trong tội ác của dân Chúa là lòng kiên trì của Đức Chúa Trời trong việc khuyên dạy họ trở về đường ngay, nẻo chánh. Chúa phán: “Ta đã dậy sớm phán dạy các ngươi” nói lên một hành động được lặp đi lặp lại cách đều đặn, kiên trì. Thế nhưng thật đáng buồn vì đáp ứng của tuyển dân đối lại tấm lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là “không nghe,” “không trả lời.” Hành động ấy thể hiện lòng ương ngạnh, quyết không chịu ăn năn. Hơn ai hết, dân Chúa biết rõ rằng mình đang phạm tội trọng cùng Đức Chúa Trời, và hậu quả đau đớn họ sẽ phải gánh chịu. Tưởng rằng họ sẽ lo sợ, tìm cách quay trở lại đường ngay và sống hài lòng Chúa. Nhưng không, họ vẫn cứng lòng! Dù dân Chúa cứ miệt mài với những việc làm gian ác, nhưng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục cho họ cơ hội, Ngài “dậy sớm phán dạy” dân Chúa, với mong muốn họ sẽ ăn năn tội lỗi để Ngài tha thứ và ngừng cơn đoán phạt. Chúa kiên trì dậy sớm phán dạy nhưng dân Chúa vẫn thờ ơ không nghe, không trả lời! Họ vẫn quyết định tiếp tục con đường sai trật và không trở về cùng Đức Chúa Trời. Phải chăng có quá nhiều điều hư không của thế gian đang chi phối, quá nhiều công việc riêng của họ cần giải quyết, cũng như có quá nhiều món lợi vật chất trước mắt khiến họ phải bận tâm suy tính nên chẳng còn thời gian, tâm trí để dậy sớm lắng nghe, để đáp lại lời kêu gọi, khuyên dạy của Chúa?

Đức Chúa Trời cũng đang đánh thức chúng ta mỗi buổi sớm mai để chúng ta được tương giao với Ngài, để Ngài dạy dỗ chúng ta qua từng trang Kinh Thánh (Ê-sai 50:4). Thế nhưng, buổi sáng thức dậy, thay vì tìm kiếm Chúa để được nghe Lời Ngài phán dạy, thì có khi chúng ta lại loay hoay với những công việc khác, không nghe, không trả lời. Phải chăng đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta mãi sống trong tình trạng chán chường, mệt mỏi, vì phải đương đầu với sự tất bật, bộn bề, và sự căng thẳng trong công việc của một ngày mà chúng ta chẳng nhận được năng lực và lời khuyên dạy nào cho ngày mới. Sự mệt mỏi, sự thất bại lại tiếp tục là gánh nặng chúng ta phải mang vác mỗi ngày.

Mỗi buổi sáng thức dậy, bạn ưu tiên làm gì?

Cảm tạ Chúa đã luôn kiên trì khuyên dạy con, đặc biệt mỗi buổi sớm mai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy để đời sống con luôn tỉnh thức, dè giữ, lánh xa cám dỗ, sống đời sống thánh khiết như điều Chúa muốn.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page