top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Không Còn Cơ Hội


“Cho nên ngươi chớ vì dân này mà cầu thay; đừng vì nó mà cất tiếng khấn vái cầu nguyện, cũng đừng cầu thay cùng Ta, vì Ta sẽ chẳng nghe ngươi”(câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời phán bảo với Tiên tri Giê-rê-mi rằng Ngài sẽ chẳng nhậm lời cầu thay của ông? Bạn cần có thái độ nào trước sự nhắc nhở của Chúa Thánh Linh mỗi khi đi sai đường?

Cũng giống như ông Môi-se, trong chức vụ của mình, Tiên tri Giê-rê-mi đã nhiều lần vì dân chúng mà dâng lên Chúa lời cầu thay cho họ. Ông xót xa cho những hình phạt kinh khiếp mà họ phải đón nhận vì cớ lòng bội nghịch quá đỗi. Thế nhưng trong lần này, Đức Chúa Trời phán với Tiên tri Giê-rê-mi rằng “chớ vì dân này,” “đừng vì nó” mà khẩn cầu cùng Ngài, vì Ngài sẽ không nhậm lời cầu xin của ông. Nếu chỉ đọc riêng phần Kinh Thánh này, rất có thể chúng ta khiếp sợ Đức Chúa Trời vì sự quá nghiêm khắc trong việc hình phạt tội nhân. Tuy nhiên, khi quan sát và tìm biết lịch sử của tuyển dân, chúng ta sẽ thấy lòng nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho họ thật bao la, dư dật. Họ phạm tội, Ngài không chỉ cảnh báo một lần, nhưng nhiều lần nhiều cách, Chúa sai những tiên tri của Ngài rao sứ điệp khuyên lơn, cảnh cáo, răn đe để dân Ngài thức tỉnh và quay trở về đường ngay nẻo chánh. Nhưng họ nhất quyết đi theo con đường mà họ lựa chọn, họ khước từ Chúa cũng như bịt tai không lắng nghe lời khuyên của Ngài qua các tiên tri. “Chúng tôi không khứng đi đường ấy,” “Chúng tôi không khứng nghe” (6:16-17) là những câu mà dân chúng thường dùng để trả lời với Chúa trong những lần Ngài dạy dỗ, khuyên lơn họ. Và câu 13 cũng cho thấy đáp ứng của họ là “không nghe, không trả lời”! Vì thế, họ đã không còn cơ hội. Hậu quả cho những lần họ khước từ sự nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho là Ngài sẽ quay mặt khỏi họ, sẽ từ bỏ họ, để họ phải gánh lấy hậu quả của những điều sai trật mà họ đã làm cùng những điều gian ác mà họ vẫn thường cưu mang trong tâm trí.

Đức Chúa Trời vẫn rất nhân từ chờ đợi mỗi chúng ta lắng nghe lời khuyên dạy của Ngài. Song không ít lần chúng ta đã ngụy biện với Chúa, dùng những điều giả trá để tự lừa gạt bản thân và mong muốn lừa dối cả Đức Chúa Trời. Bài học từ thất bại của tuyển dân khi khước từ cơ hội Chúa ban cho cảnh báo chúng ta hãy nhanh chóng đáp ứng lời dạy khuyên của Chúa, nhạy bén trước sự nhắc nhở của Chúa Thánh Linh mỗi khi chúng ta đi sai đường, để chúng ta kịp thời ăn năn và còn cơ hội để Chúa tha thứ, phục hồi chúng ta.

Bạn có thái độ nào khi lắng nghe lời Chúa dạy khuyên, nhắc nhở?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì lòng nhân từ Ngài đối cùng con. Xin cho con tấm lòng mềm mại và có trí hiểu để biết nhận sự sửa dạy của Ngài, không cứng lòng, và không tin vào những sự lừa dối mà đánh mất cơ hội ăn năn để được Chúa tha thứ.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

10 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page