top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Trở Nên Người Thiêng Liêng


“Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô chỉ nói với các tín hữu Cô-rinh-tô như nói với con đỏ trong Đấng Christ? Làm thế nào để họ trở nên người thiêng liêng? Trở nên người thiêng liêng có phải là điều bạn đang khát khao và hướng đến?

Như một em bé được sinh ra và cần tăng trưởng theo thời gian, đời sống của Cơ Đốc nhân cũng cần tăng trưởng như thế. Khi một tội nhân ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu, người ấy được tha tội, được ban cho quyền làm con Đức Chúa Trời, được ban cho tâm trí mới để yêu mến và sống theo những tiêu chuẩn thiêng liêng. Tuy nhiên, để thật sự trở nên người thiêng liêng không phải một sớm một chiều nhưng là một quá trình dài ngắn khác nhau tùy từng người. Sứ đồ Phao-lô không hài lòng khi ông không thể nói với những tín hữu tại Cô-rinh-tô như những người thiêng liêng, mặc dù họ đã được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa qua những lời giảng dạy của Sứ đồ Phao-lô và cả ông A-bô-lô trong một thời gian đủ dài để có thể tăng trưởng, nhưng họ lại không trưởng thành thuộc linh, và quan trọng hơn là họ đã không hiểu được những điều Sứ đồ Phao-lô muốn gửi gắm cho họ. Sở dĩ Sứ đồ Phao-lô có đòi hỏi này nơi những tín hữu Cô-rinh-tô là vì tính từ thời điểm ông đến rao giảng Phúc Âm cho họ (khoảng năm 51-52 S.C.) đến khi ông viết thư này vào năm 55 S.C., thì họ đã trải qua ba năm gắn bó trong Nhà Chúa. Một thời gian khá dài nhưng đến nay họ vẫn là những con đỏ thuộc linh, những Cơ Đốc nhân xác thịt!

Trở nên người thiêng liêng không chỉ là điều mong muốn của những cá nhân khi được gia nhập vào gia đình đức tin, nhưng còn là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi những người đã đặt lòng tin nơi Ngài. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng, Chúa không muốn chúng ta ở mãi trong tình trạng con trẻ để bị dỗ dành, lừa dối nhưng muốn chúng ta “…nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:13-14). Người tin Chúa cần một khoảng thời gian với quá trình học hỏi Lời Chúa để hạt giống đức tin có thể bén rễ tăng trưởng, phát triển, và kết quả. Thế nhưng trong Hội Thánh của Chúa, mỗi năm trôi qua, vẫn có nhiều người già hơn về tuổi đạo mà đời sống tâm linh thì không hề tăng trưởng chút nào. Trăn trở hơn là nhiều người lại an lòng với tình trạng “con trẻ” trong đời sống tâm linh, không hề có một nỗ lực nào để vươn tới đời sống tăng trưởng. Cơ Đốc nhân không chuyên tâm học Lời Chúa mỗi ngày thì khó lòng trở nên người thuộc linh trong Chúa.

Bạn nhận biết mình còn là con đỏ trong Chúa hay đã trở nên người thiêng liêng?

Kính lạy Chúa! Xin đặt để trong con lòng khát khao được trưởng thành trong đời sống tâm linh để con chuyên tâm học hỏi Lời Chúa hầu cho đời sống con được ích lợi cho Nhà Chúa, và sẽ không bị dỗ dành, lừa đảo.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page