top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hy vọng trong Chúa


“Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:14).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy tâm trạng của ông Gióp ra sao? Có nguồn hy vọng nào cho người đã chết? Niềm hy vọng của Cơ Đốc nhân đặt ở đâu? Điều gì giúp bạn hy vọng về đời sau?

Nhiều người, nhất là ông Ê-li-pha, quả quyết ông Gióp đã phạm tội nhưng vẫn cứ sống giả hình. Cho nên trong phần cuối những lời biện luận của ông Gióp với ông Ê-li-pha trong chương 17, ông Gióp đang ở trong tâm trạng vô cùng tuyệt vọng vì sự thử thách quá nặng nề. Ông thấy các ngày mình tàn dần, “Các ngày tôi đã qua,” sự đau khổ làm ông hết muốn sống. Nhìn lại sự nghiệp, của cải tiêu tan, kế hoạch tan vỡ, mơ ước suy tàn (câu 11). Ông Gióp có nghe nói về sự qua đi của tối tăm, của đêm dài, và ngày sẽ đến, ánh sáng hầu gần (câu 12), nhưng ông không còn đủ nghị lực để chờ đến sáng. Ông tự hỏi xem có hy vọng gì sau khi chết không? Không còn người thân yêu nào bên cạnh, ông quá cô đơn đến độ ông nói rằng nếu ông hy vọng âm phủ là nhà thì liệu có sự hy vọng nào khi xuống âm phủ không? Nếu nhìn nấm mồ mà nói rằng đây là cha tôi; nhìn sâu bọ mà nói rằng đây là mẹ và chị tôi, thì sự hy vọng ông ở đâu, ai sẽ thấy kết quả của hy vọng đó (câu 13-16)? Ông Gióp vẫn giữ niềm tin nơi Đức Chúa Trời nhưng ông tuyệt vọng vì không biết làm sao để cho mọi người, nhất là những người bạn quanh ông, biết ông vô tội.

Con người không thể dùng sự chết để tìm hy vọng. Niềm hy vọng không có được trong sự chết. Nơi âm phủ hoàn toàn không có hy vọng. Niềm hy vọng của Cơ Đốc nhân được đặt trong Đấng Christ. Trong cuộc sống hiện tại, khi con người đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, họ sẽ tìm được hy vọng trong hiện tại và cả trong đời sau. Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết, đắc thắng sự chết, và ban cho con cái Ngài sự sống lại và sự sống đời đời. Sứ đồ Phao-lô giải thích: “Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy.Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-14). Chúa Giê-xu là nguồn hy vọng cho chúng ta trong cả đời này và đời sau. Khi còn sống trên đất, chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, thì khi qua đời chúng ta sẽ được đến cùng Ngài và ở với Ngài đời đời.

Bạn có tìm sự hy vọng nơi Chúa Giê-xu khi bạn còn sống trên đất không?

Kính lạy Chúa Giê-xu, con tạ ơn Chúa cho con sự sống. Chúa đã sống lại từ cõi chết, và cho con được sống lại trong ngày Chúa trở lại. Xin cho con luôn có hy vọng trong Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page