top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chúa Giê-xu Và Người Thâu Thuế


“Hãy đi, và học cho biết câu này nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ma-thi-ơ làm nghề gì? Lời kêu gọi của Chúa Giê-xu dành cho ông bày tỏ điều gì về tình yêu Ngài dành cho tội nhân? Ông Ma-thi-ơ đã làm gì sau khi nhận được tình yêu Chúa? Lời kêu gọi của Chúa dành cho bạn đã thay đổi cuộc đời bạn ra sao?

Câu 9 cho biết Chúa Giê-xu vừa ra khỏi một nơi mà ở đó có những thầy thông giáo - người đại diện cho tầng lớp cao, đạo đức, và được kính trọng trong xã hội (câu 3-7). Tại đó, không hề có một lời kêu gọi nào dành cho họ, nhưng khi Chúa Giê-xu gặp một người thu thuế tên Ma-thi-ơ, thì Ngài lại kêu gọi “Hãy theo Ta,” nghĩa là “Hãy trở nên một môn đệ của Ta!” Lời kêu gọi này thật lạ lùng vì thời bấy giờ những người thu thuế bị xã hội khinh chê. Họ bị cấm vào nhà hội, không được tiếp xúc với cộng đồng Do Thái trong bất cứ hoạt động tôn giáo và xã hội nào. Họ bị kể ngang hàng với những kẻ trộm cướp và giết người. Chính Chúa Giê-xu cũng biết xã hội xem người thu thuế là “người có bệnh” (câu 12), “người có tội” (câu 13b). Tại đây, Chúa đã bày tỏ tình yêu của Ngài với con người tội lỗi. Chúa đã đến không phải để lấy một điều gì đó từ con người nhưng là để khiến cho họ từ “người có bệnh” trở nên “người khỏe mạnh,” từ “người có tội” trở nên “người công chính.”

Sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu không chỉ là lý thuyết, nhưng thật sự đã có một kết quả để minh chứng cho việc một người được biến đổi không phải nhờ “của lễ,” nghĩa là những hình thức tôn giáo thiếu tình yêu, nhưng là nhờ “sự thương xót.” Có một chuyển biến rõ rệt giữa câu 9 và 10. Trong câu 9, sự việc diễn ra tại “sở thu thuế,” nhưng trong câu 10 Chúa Giê-xu đã vào nhà của ông Ma-thi-ơ. Đặc biệt hơn, khách mời ngày hôm đó ngoài Chúa và các môn đệ còn có “nhiều người thu thuế cùng người xấu nết”nữa. Rõ ràng ông Ma-thi-ơ muốn công khai đức tin của mình và muốn giới thiệu Chúa Giê-xu với các bạn. Bạn bè của ông Ma-thi-ơ là “người thu thuế,” những người bị xã hội ruồng bỏ; và “người xấu nết,” cũng bị giới lãnh đạo tôn giáo ruồng bỏ. Chúa Giê-xu đã mở vòng tay đón ông Ma-thi-ơ, một người bị xã hội từ chối, và đến lượt ông Ma-thi-ơ mở cửa nhà để đón những người bị từ chối khác. Trước đây, ông Ma-thi-ơ đến với bạn bè hư xấu, bây giờ ông đem bạn bè đến với tình yêu của Chúa Giê-xu.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã kinh nghiệm tình yêu của Chúa Giê-xu cho riêng mình, nhưng chúng ta đang bày tỏ tình yêu đó cho những người “xấu nết” và bị từ chối như thế nào?

Bạn đã nhận được lời kêu gọi nào từ Chúa Giê-xu?

Lạy Chúa, xin cho con hiểu thấu và nhận được tình yêu của Ngài cho con. Xin dạy con bày tỏ lòng biết ơn Chúa không bằng “của lễ” nhưng bằng “sự thương xót” người khác.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page