top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Mối Liên Hệ Yêu Thương


Nghe

Giăng 15:9-11

“Như Cha đã yêu thương Ta thể nào, Ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của Ta” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu hứa với các môn đệ Ngài điều gì? Ngài kêu gọi họ làm gì để cứ ở trong sự yêu thương của Chúa? Chúa đã nêu gương như thế nào? Niềm vui được trọn vẹn có nghĩa gì? Làm thế nào để kinh nghiệm tình yêu Chúa dành cho mình?

Trong chương 15, Chúa ví sánh Ngài như cây nho thật và các môn đệ là cành nho. Cành nho cần phải gắn chặt vào cây nho thì mới có sự sống. Sau khi cho các môn đệ thấy được hình ảnh gắn kết giữa cây nho và cành nho, Chúa hứa với họ rằng: “Như Cha đã yêu thương Ta thể nào, Ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy” (câu 9a). Chúng ta biết Đức Chúa Cha yêu thương Chúa Giê-xu là Con Một của Ngài biết bao! Nhiều lần Đức Chúa Cha đã khẳng định về Chúa Giê-xu: “Này là Con yêu dấu của Ta” (Ma-thi-ơ 3:17). Giờ đây, Chúa Giê-xu hứa sẽ yêu các môn đệ Ngài cũng như những ai theo Ngài bằng tình yêu mà Đức Chúa Cha đã yêu Ngài. Tình yêu của Đức Chúa Cha là tình yêu bao la, sâu rộng, không thể chia lìa. Tình yêu vượt trổi hơn mọi tri thức mà chúng ta không thể nào hiểu hết được. Vậy mà Chúa Giê-xu đã yêu chúng ta bằng tình yêu ấy, mỗi chúng ta chỉ có thể cúi đầu nhận lãnh và tạ ơn Ngài mà thôi.

Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đệ “cứ ở trong sự yêu thương của Ta” (câu 9b), có nghĩa là hãy liên tục nhận lãnh và tận hưởng tình yêu thương của Chúa ban cho, chỉ với một điều kiện là “vâng giữ” các điều răn của Ngài (câu 10). Chúa Giê-xu đã nêu gương tuyệt vời về sự vâng phục chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Cha, “Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:8). Và Chúa đã kêu gọi các môn đệ cũng như mỗi chúng ta phải biết “vâng giữ các điều răn Ngài.” Lý do Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đệ cứ ở trong Ngài là để luôn được nhận lấy sự sống và kinh nghiệm tình yêu của Ngài dành cho họ. Một lý do nữa là để “niềm vui của Ta ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn” (câu 11 BTTHĐ). Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ hưởng được sự vui mừng trọn vẹn trong Chúa trong mọi hoàn cảnh. Niềm vui thật chỉ đến từ mối tương giao thường xuyên với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Niềm vui được sống hằng ngày với Chúa Giê-xu và kinh nghiệm tình yêu của Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Để hưởng được tình yêu của Chúa Giê-xu rõ ràng và thực tiễn trong đời sống, chúng ta phải ở trong mối liên hệ mật thiết với Ngài như cành nho gắn vào cây nho thì mới có thể sống và kết quả được.

Bạn có đang ở trong mối liên hệ yêu thương với Chúa Giê-xu không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn giữ mối tương giao với Chúa mỗi ngày để con kinh nghiệm tình yêu tuyệt vời của Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Love #Fellowship

13 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page