top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lượng Giá Cuối Năm


“Vì ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn” (câu 48b).

Câu hỏi suy ngẫm: So sánh tinh thần làm việc của người quản gia trung tín và khôn ngoan với người quản gia bất trung trong khi chủ đi vắng. Kết quả thế nào khi chủ trở về? Bạn áp dụng bài học này để lượng giá cuối năm ra sao?

Chúa Giê-xu dùng thí dụ về người quản gia nhằm dạy các môn đệ sống tỉnh thức và làm việc khôn ngoan trong khi chờ ngày Chúa tái lâm. Người quản gia trung tín và khôn ngoan là người biết trách nhiệm mình nhận lãnh từ chủ và sống đúng với trách nhiệm ấy. Mặc dù chủ đi vắng, nhưng người quản gia này đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, chu toàn hết những công việc đã được giao phó. Ngược lại, người quản gia sống tắc trách, nghĩ rằng có lẽ chủ còn lâu mới về, nên chỉ biết lo ăn uống say sưa, lạm dụng quyền lực để hiếp đáp những người cấp dưới. Người quản gia này không biết trân quý sự tin tưởng của chủ dành cho mình nên đã sống bê tha và hưởng thụ cá nhân. Hình ảnh về hai người quản gia với hai thái độ sống khác nhau đưa đến hai số phận khác nhau, một người càng được chủ tin tưởng và giao cho cả gia tài để tiếp tục cai quản, người còn lại không những đánh mất lòng tin của chủ, mà còn bị hình phạt nặng nề và bị khép vào đồng số phận với những người bất trung. Sống với thái độ tỉnh thức và hoàn thành trách nhiệm là điều quan trọng được Chúa dạy dỗ trong thí dụ này.

Khi ông Phi-e-rơ hỏi Chúa “thí dụ này Chúa phán cho chúng tôi, hay là cũng cho mọi người?”thì câu chuyện Chúa kể là câu trả lời: Dành cho tất cả quản gia trong Nhà Chúa, tức là mỗi chúng ta. Từ hàng ngũ lãnh đạo đến con dân Chúa, mỗi người đều được Chúa giao phó những công việc với những trách nhiệm trong Hội Thánh cũng như trong cuộc sống. Vì thế, cuối năm là thời điểm thích hợp cho chúng ta đánh giá lại một năm vừa qua mình đã sống thế nào với công việc và trách nhiệm Chúa giao, đồng thời cần nhớ rằng mình phải giải trình với Chúa về mọi kết quả của công việc trong ngày Chúa trở lại. Có thể có những công việc chúng ta làm tốt, và cũng có những công việc chúng ta chưa chu toàn. Dù một năm qua có thành công hay thất bại, mỗi chúng ta cần suy ngẫm về thái độ sống và làm việc của mình, tự vấn lương tâm xem mình đã sống đúng với trọng trách Chúa giao phó chưa, rồi xin Chúa cho điều chỉnh thái độ sống theo ý muốn Chúa cho năm mới sắp đến. Nhìn lại chính mình, lượng giá lại những công việc đã làm trong năm qua là cách giúp chúng ta sống đúng với tinh thần tỉnh thức chờ ngày Chúa đến.

Khi nhìn lại năm cũ, bạn thấy mình giống hình ảnh người quản gia nào?

Lạy Chúa, xin giúp con chân thành lượng giá cuối năm với Chúa, để bước qua năm mới con luôn sống trong tinh thần tỉnh thức và hoàn thành trách nhiệm Chúa giao cho con

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page