top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đấng Nắm Giữ Tương Lai


“Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người tự quyết định kế hoạch kinh doanh theo ý mình bị thất bại? Cơ Đốc nhân cần phải lập kế hoạch cho cuộc đời mình như thế nào? Tại sao?

Ông Gia-cơ mô tả hình ảnh một người rất tự tin và tự quyết về cuộc đời của mình, “Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài.” Người này chủ động lên kế hoạch rất cụ thể cho tương lai. Từ việc lựa chọn địa điểm kinh doanh, thời gian kinh doanh, với mục tiêu là kiếm được nhiều tiền và trở nên giàu có. Ông Gia-cơ không cho chúng ta biết tương lai của người này cuối cùng ra sao. Nhưng thay vào đó, ông đặt một câu hỏi mà dám chắc rằng không ai có thể trả lời được trong phạm vi của một con người hữu hạn, ấy là: “Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì?”(câu 14a BTTHĐ). Thật vậy, không ai biết được ngày mai của mình ra sao, và tương lai những năm về sau của mình sẽ thế nào. Ai cũng biết sự sống của con người chỉ như hơi nước, nay còn mai mất (câu 14b). Nói như thế, không có nghĩa là chúng ta sống buông trôi, không được phép lên kế hoạch cho cuộc sống của mình. Nhưng ông Gia-cơ muốn nhắc nhở chúng ta rằng, tương lai và sự sống không nằm trong tay của con người hay bất kỳ thế lực nào, nhưng nằm trong tay của Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng duy nhất nắm giữ tương lai và sự sống của mỗi người, nên hãy lập kế hoạch theo ý muốn của Chúa (câu 15). Hãy dâng kết quả trong tay Chúa và đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời, Đấng nắm giữ tương lai.

Con người luôn muốn tự hoạch định cuộc đời theo ý riêng của mình. Nhiều người cho rằng cuộc đời này là của mình, và họ có quyền quyết định mọi điều. Nhưng thực tế cho thấy có quá nhiều cuộc đời phải bỏ dở những kế hoạch tưởng rằng hoàn hảo mà họ định ra trước đó, đơn giản chỉ vì sự sống không nằm trong tay họ, nhưng nằm trong tay Đức Chúa Trời tối cao. Thế giới dù tiến bộ thế nào, con người dù tài năng ra sao, tương lai vẫn luôn là một ẩn số không ai biết được. Năm mới là dịp mỗi chúng ta đặt ra những kế hoạch và mục tiêu cho cả năm. Điều này không có gì là sai nếu mỗi chúng ta nhận thức rõ ràng rằng, tương lai cùng sự sống của mình nằm trong tay Chúa, và chỉ khi nào Chúa muốn thì chúng ta mới có thể thực hiện được những việc mình đã lên kế hoạch. Một đời sống khôn ngoan là đời sống khiêm nhường và nhìn biết sự tể trị của Chúa trên cuộc đời mình.

Kế hoạch nào bạn muốn dâng lên Chúa trong năm mới?

Lạy Chúa, là Đấng nắm giữ tương lai của con. Năm mới, con xin dâng những kế hoạch, những mong ước của con lên cho Chúa. Xin Ngài hướng dẫn con và giúp con sống một năm trong kế hoạch Chúa dành cho con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

28 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page