top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đời Sống Phước Hạnh


“Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên 1 đề cập đến hai loại người nào và kết cuộc của họ ra sao? Ai có quyền ban phước hay trừng phạt trên con người? Bạn làm gì để có được đời sống phước hạnh?

Thi Thiên là sách tôn vinh Đức Chúa Trời. Những lời thi ca mở đầu cho chúng ta biết rằng trên đời này có hai loại người: Người công bình và người gian ác. Người công bình là người có nếp sống yêu mến Lời Đức Chúa Trời, ngày đêm suy ngẫm Lời của Ngài, lấy Lời Chúa làm khuôn vàng thước ngọc cho mọi quyết định của đời sống mình. Tuy trước giả không mô tả cụ thể về người gian ác, nhưng có thể ngầm hiểu, người nào không yêu mến và làm theo sự dạy dỗ của Lời Đức Chúa Trời đều không phải là người công bình, và trước giả gọi những người như vậy là người gian ác. Mỗi thành phần khác nhau sẽ có những kết cuộc tương xứng với cách sống của họ. Trước giả khẳng định rằng, đời sống của người công bình như cây trồng bên dòng nước, sinh bông kết trái đúng mùa, cành lá không khi nào bị tàn héo, và sẽ được thịnh vượng trong mọi sự. Ngược lại, đời sống người gian ác giống như rơm rác bị gió cuốn bay đi, không đứng nổi trong ngày đoán xét, và cuối cùng là bị diệt vong. Thi Thiên này được mở đầu bằng từ phước, và kết thúc bằng từ diệt vong, nhằm nhấn mạnh sự đối lập hoàn toàn giữa kết cuộc của người công bình và người gian ác. Trước giả cũng cho chúng ta biết, không ai ngoài Đức Giê-hô-va là Đấng duy nhất có quyền quyết định trên vận mệnh của người công bình và người gian ác (câu 6). Điều này khích lệ chúng ta sống công chính, yêu mến luật pháp của Chúa, sống với Lời Chúa mỗi ngày để hưởng được đời sống phước hạnh do Đức Giê-hô-va ban cho.

Những người chưa biết Chúa thường cầu xin “ơn trên” hoặc một vị thần nào đó ban phước cho mình như một hình thức cầu may bâng quơ trong ngày Tết, vì không có sự chắc chắn nào cho lời cầu xin của họ. Nhưng Thi Thiên thứ nhất khẳng định rằng, sự ban phước là điều chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ làm trên đời sống của người công bình. Năm mới đến, chúng ta luôn ao ước được sự ban phước đến từ Chúa, nhưng trước hết chúng ta cần phải suy xét lại nếp sống của mình giống với người công bình hay giống với người gian ác, vì Chúa chỉ ban phước cho người công bình, còn người gian ác thì sẽ nhận hậu quả từ việc làm xấu xa của họ. Một đời sống phước hạnh là đời sống làm theo luật pháp của Chúa, và nhận được ơn phước dư dật đến từ Chúa.

Bạn có quyết định cụ thể nào cho năm mới trong việc sống theo nếp sống của người công bình?

Con cảm tạ Chúa vì Ngài biết và ban phước trên người công bình; xin giúp con yêu mến Lời Chúa, sống với Lời Ngài, và kinh nghiệm một đời sống phước hạnh trong năm mới này.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page